ทีเซลส์ผนึกกำลังหลายภาคส่วนจัดโครงการสังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 06 ส.ค. 2562 เวลา 18:00 น.
ทีเซลส์ผนึกกำลังหลายภาคส่วนจัดโครงการสังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์เฉลิมพระเกียรติฯ
จ.เชียงราย - ทีเซลส์ จับมือมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์ฯ และจังหวัดเชียงราย ร่วมจัดโครงการ "สังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคอัลไซเมอร์" เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมดอยตุง โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี จ.เชียงราย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับ มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ภายใต้ “โครงการสังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือทีเซลส์ (TCELS) กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ TCELS มีส่วนสำคัญในผลักดันให้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการมีส่วนร่วมผลักดันร่วมกับเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการดูแลรักษา เครื่องมือแพทย์ งานด้านทันตกรรม ระบบดูแลเฝ้าระวังผู้สูงอายุ การช่วยเหลือฉุกเฉิน แอปพลิเคชันฝึกสมอง รวมถึงระบบสารสนเทศสุขภาพ (Health Informatics Platform) ผ่านกลไกการดำเนินงานของโปรแกรมเวชนครและโปรแกรมต่างๆ ของ TCELS โดยมุ่งหวังเพื่อให้ลดความเหลื่อมล้ำ และให้เกิดการบริการอย่างเท่าเทียมสู่ภูมิภาค จึงเกิดเป็นหนึ่งแนวคิดของการดำเนินงาน “โครงการสังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคอัลไซเมอร์” ซึ่งโดยปกติจะจัดขึ้นเฉพาะส่วนกลาง

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในปีนี้ หน่วยงานจึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเครือข่ายการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็น มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รวมถึงองค์การเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยการสนับสนุนหลักจากทาง TCELS จึงได้มาร่วมกันจัดงานให้กับพื้นที่ จ.เชียงราย เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปีมหามงคลนี้

โดยภายในงานจะมีการนำเสนอแอปพลิเคชัน “MEMO GAMING” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยฝึกสมองด้านความจำ จดจำสิ่งต่างๆ วิเคราะห์รูปทรง เพื่อออกกำลังสมอง ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ Android และ iOS โดยค้นหาคำว่า memo gaming ที่ PlayStore และ AppStore และพิเศษครั้งนี้ยังมีชุดการ์ดฝึกสมองทดลองความจำ (cognitive training cards) ซึ่งประกอบด้วยการ์ดฝึกสมองจำนวน 3 ชุดหลัก ได้แก่ การ์ดจับคู่ภาพเหมือน การ์ดจับคู่ภาพสัมพันธ์ และการ์ดจับคู่ภาพตรงข้าม ที่ได้ร่วมกับทางมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์ ออกแบบมาเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังสมองในผู้สูงอายุมามอบให้ตัวแทนผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย โดยเปิดตัวที่โรงเรียนผู้สูงอายุวัดเชียงคาน จ.เชียงราย เป็นที่แรก

ทางด้าน ศ.พญ.นันทิกา ทวิชาชาติ รองประธานกรรมการและเลขานุการ มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงบทบาทของมูลนิธิฯ ในการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ รวมทั้ง วัตถุประสงค์ ในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ว่าเพื่อสร้างกระแสสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคอัลไซเมอร์ และให้ทุกส่วนร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้และความเข้าใจในการป้องกันและดูแลตนเอง รวมถึงสามารถดูแลญาติและผู้ใกล้ชิดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ขณะที่ นางนุชนารถ วดีศิริศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เคยได้ศึกษาแนวคิดการพัฒนาเขตนวัตกรรมบริการสุขภาพและการท่องเที่ยวเมดิโคโพลิส (Medicopolis) ในพื้นที่เชียงราย และพบว่าจุดแข็งด้านโรงเรียนผู้สูงอายุมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานต่างๆ ในพื้นที่ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่กำลังจะกลายเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งประสบความสำเร็จได้ด้วยดีจากการร่วมมือของทุกส่วน นอกจากนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ที่เป็นหน่วยประสานส่วนกลางจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กำหนดการดำเนินงานเข้าสู่แผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สูงอายุ