องคมนตรีลงพื้นที่เกาะติดปัญหาภัยแล้งดูสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์

วันที่ 31 ก.ค. 2562 เวลา 14:19 น.
องคมนตรีลงพื้นที่เกาะติดปัญหาภัยแล้งดูสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์
ขอนแก่น-2 องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนอุบลรัตน์ และติดตามแผนงานตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 31 ก.ค.นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี และคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น พร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ ที่ห้องประชุมประชาสัมพันธ์ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าว่า จ.ขอนแก่นมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่คือเขื่อนอุบลรัตน์ และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางจำนวน 14 แห่ง มีโครงการพระราชดำริที่ดำเนินแล้วเสร็จตั้งแต่ปี2553 ถึงปี 2561 จำนวน 65 โครงการ ขออนุมัติงบ กปร.ปี2562 จำนวน 1โครงการ(โดยกรมชลประทาน) และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ(โดยกรมชลประทาน) อยู่ระหว่างการพิจารณารับเป็นโครงการพระราชดำริ จำนวน 1โครงการ ดำริตรง (๙๐๕) จำนวน2โครงการ(โดยกรมชลประทาน 1 โครงการและกรมพัฒนาที่ดินร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน1 โครงการ)

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ในปี2561 ต่อเนื่องจนถึงต้นฤดูฝนปี 2562 จ.ขอนแก่น มี ปริมาณฝนตก ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยค่อนข้างมาก ทำให้มีปริมาณน้ำทำไหลลงสู่แหล่งเก็บน้ำต่างๆ ในปริมาณน้อยส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่อง จนถึงต้นฤดูฝนปี 2562 ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 554 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 22.81 ของความจุเก็บกัก และยังคงสามารถรับน้ำได้อีก 1,867 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีการระบายน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และรักษาระบบนิเวศน์ของลำน้ำพองวันละ 5 แสนลูกบาศก์เมตร

" เขื่อนอุบลรัตน์สร้างประโยชน์ด้านชลประทานและการเกษตร โดยน้ำที่ปล่อยผ่านการผลิตไฟฟ้าแล้ว จะส่งเข้าสู่ระบบชลประทาน เพื่อส่งน้ำให้แก่พื้นที่เกษตรกรรมจ.ขอนแก่น และมหาสารคาม จำนวน 300,000 ไร่ ทำให้สามารถทำการเพาะปลูกได้ปีละ 2 ครั้ง ด้านการประมง เป็นแหล่งประมงขนาดใหญ่ของประเทศสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในภูมิภาคเป็นจำนวนมาก ด้านการบรรเทาอุทกภัย สามารถบรรเทาภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันในช่วงฤดูฝนบริเวณแนวฝั่งลำน้ำพองถึงแม่น้ำชีให้ลดน้อยลงอีกด้วย"ผวจ.ขอนแก่นกล่าว