เมืองช้างวิกฤต!น้ำประปาหลายพื้นที่ไม่ไหลแล้วต้องหาแหล่งน้ำดิบเพิ่ม

วันที่ 30 ก.ค. 2562 เวลา 18:50 น.
เมืองช้างวิกฤต!น้ำประปาหลายพื้นที่ไม่ไหลแล้วต้องหาแหล่งน้ำดิบเพิ่ม
สุรินทร์-ทหารเร่งวางท่อผันน้ำมาเติมอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงแหล่งผลิตน้ำประปาเลี้ยงพื้นที่เศรษฐกิจที่กำลังแห้งขอด ขณะที่กปภ.ประกาศงดจ่ายน้ำในบางช่วงเวลา หลายพื้นที่น้ำประปาไม่ไหลแล้ว

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. ทหารจากกองกำลังสุรนารี เจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) เจ้าหน้าที่ชลประทาน และภาคเอกชน ได้เร่งดำเนินการต่อท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 เช็นติเมตร เพื่อตั้งเครื่องสูบน้ำ นำน้ำจากแหล่งน้ำบ่อระเบิดหินเก่า พื้นที่วนอุทยานพนมสวาย ระยะทาง 12 กิโลเมตร มาเติมให้กับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ในการผลิตน้ำประปาเลี้ยงคนเมืองสุรินทร์ ซึ่งขณะนี้บริเวณโรงสูบน้ำดิบผลิตน้ำประปาภายในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงยังคงแห้งขอด ถึงแม้เมื่อคืนจะมีฝนตกลงมาก็ตาม

ทั้งนี้ กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ส.ค.นี้ ก่อนที่น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงจะแห้งทั้งหมด ผลิตน้ำประปาไม่ได้ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต่างเร่งลงมือปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อให้สามารถสูบน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ให้ได้โดยเร็ว โดยการวางท่อขนาดใหญ่ จากจุดพักน้ำท้ายหมู่บ้านโคกสะอาดหมู่ 16 ต.นาบัว อ.เมือง เรียบมาตามถนนสาย 214 สุรินทร์-ปราสาท เพื่อลงไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ต.เฉนียง อ.เมือง

อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ได้ทำการเชื่อมต่อท่อและวางท่อได้แล้วระยะทางเกือบ 2 กิโลเมตร คาดว่าไม่ทันตามกำหนดวันที่ 5 ส.ค.เนื่องจากเครื่องมือในการตัดเชื่อมท่อมีแค่ 2 ตัว และการเชื่อมท่อแต่ละจุดต้องใช้เวลานาน แต่เจ้าหน้าที่ก็เร่งทำอย่างเต็มที่ให้แล้วเสร็จให้ได้โดยเร็วที่สุด เพราะหากล่าช้าออกไปอีกจะส่งผลต่อน้ำที่จะใช้ผลิตประปา

จ.ส.อ.นฤนาท ขจรอนันต์ ทหารฝ่ายกิจการพลเรือน กกล.สุรนารี ผู้ควบคุมชุดกำลังพลการวางท่อ กล่าวว่า กำหนดการวางท่อตั้งไว้ 10 วัน ตอนนี้คาดว่าน่าจะเกินเพราะการเชื่อมต่อท่อหนึ่งท่อนใช้เวลาเกือบ 1 ชั่วโมง ตอนนี้เราเชื่อมมาได้ประมาณ 1,400 เมตร กำลังเร่งทำงานกันอย่างเติมที่ แต่คาดการว่าไม่น่าจะเสร็จทันวันที่ 5 ส.ค.

สำหรับ สถานการณ์ภัยแล้ง ยังคุกคามและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในพื้นที่จ.สุรินทร์ ต่อเนื่อง อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจ.สุรินทร์ ทั้งอ่างเก็บน้ำอำปึล และอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง หัวใจหลักของแหล่งเก็บน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาเลี้ยงประชาชนในเขตอ.เมือง เขตรอบนอกเมืองสุรินทร์ เหลือน้ำอยู่น้อยมากไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาในปริมาณที่มากได้ จ.สุรินทร์ ได้ประกาศภาวะวิกฤติแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาแห้งขอด งดจ่ายน้ำประปาในบางช่วง บางเวลา และ ในหลายพื้นที่ น้ำประปาจะไม่ไหล และให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด