นศ.สถาบันพระปกเกล้าลงพื้นที่รับฟังปัญหาคนไร้สัญชาติ

  • วันที่ 23 ก.ค. 2562 เวลา 21:08 น.

นศ.สถาบันพระปกเกล้าลงพื้นที่รับฟังปัญหาคนไร้สัญชาติ

เชียงราย-นักศึกษาหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้าลงพื้นที่รับฟังปัญหาเกี่ยวกับคนไร้สัญชาติในพื้นที่

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. นักศึกษาหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program - HREP) สถาบันพระปกเกล้า เดินทางไปยัง มูลนิธิพัฒนาชุมชนและพื้นที่ภูเขา (พชภ.) ดอยแม่สะลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เพื่อรับฟังปัญหาเกี่ยวกับคนไร้สัญชาติในพื้นที่

ทั้งนี้ ยังได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน ทุนการศึกษา และเครื่องกีฬาให้กับเด็กนักเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาสุขใจ โดยมี นางเตือนใจ ดีเทศน์ นางประกายรัตน์ ต้นธีระวงศ์ และนางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ เข้าร่วม

นางเตือนใจ กล่าวว่า เป็นเรื่องดีที่นักศึกษาของสถาบันพระปกเกล้าในความสำคัญกับเรื่องนี้ ถือเป็นเรื่องท้าทายของ รมว.มหาดไทยที่จะเข้ามาจัดการกับปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติ เพราะยังมีชาวบ้านจำนวนมากในพื้นที่ภูเขาที่มีคุณสมบัติการมีสัญชาติไทยครบถ้วน แต่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทย ปัจจุบันเด็กที่เกิดใหม่ไม่ค่อยมีปัญหาแล้ว แต่กลุ่มที่มีปัญหาที่สุดคือผู้เฒ่าหรือคนแก่ที่ยังไม่มีสัญชาติ ต้องอาศัยภาครัฐและภาคประชาชนในการช่วยเหลือให้เป็นรูปธรรม เพราะในเชิงสิทธิมนุษยชนแล้วคนไร้รัฐต้องหมดไปจากประเทศไทย

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ