พ่อเมืองปทุมธานีนำจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากร

  • วันที่ 23 ก.ค. 2562 เวลา 18:50 น.

พ่อเมืองปทุมธานีนำจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากร

ปทุมธานีผนึกกำลังจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. ดร.พินิจ บุญเลิศ ผวจ.ปทุมธานี เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด และประชาชนจิตอาสาพร้อมใจใส่เสื้อโทนสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง กว่า 1,000 คน ณ โรงเรียนวัดรังสิต ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ จ.ปทุมธานีจัดกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองเปรมประชากร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

สำหรับ กำหนดการการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดขยะริมคลอง และคลองเปรมประชากร ถอนวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ ซ่อมแซมริมตลิ่งที่ชำรุด เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ การซ่อมแซมทาสีสะพาน การปล่อยปลา และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามหน้ามอง อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด เสริมสร้างความสามัคคี และร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

จากนั้น ดร.พินิจ พร้อมคณะได้ลงเรือตรวจสำรวจพื้นที่ต.หลักหกคลองเปรมประชากร และช่วยกันเก็บขยะและผักตบชวาบริเวณชุมชนวัดรังสิต และเดินทางดูและฟังบรรยายสรุปที่ประตูระบายน้ำคลองเปรมประชากรฝั่งใต้ พร้อมปล่อยปลาจำนวน 50,000 ตัวลงสู่คลองรังสิตประยูรศักดิ์ และเดินเท้าออกเยี่ยมประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองเปรมประชาชกร พร้อมประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะลงคลองเพื่อรักษาความสะอาดน้ำในคลองเปรมประชากรให้สดใสสวยงามเพื่อ เพื่อสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการช่วยเหลือราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ดร.พินิจ บุญเลิศ ผวจ.ปทุมธานี กล่าวว่า จ.ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้คนในชาติมีความเสียสละ ตั้งมั่นในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยไม่มีค่าตอบแทน และไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ