ผู้ว่าฯชัยภูมิเปลี่ยนห้องทำงานเป็นศูนย์ประชุมแก้ไขวิกฤตภัยแล้ง

  • วันที่ 23 ก.ค. 2562 เวลา 11:19 น.

ผู้ว่าฯชัยภูมิเปลี่ยนห้องทำงานเป็นศูนย์ประชุมแก้ไขวิกฤตภัยแล้ง

ชัยภูมิ-ผู้ว่าฯชัยภูมิเปลี่ยนห้องทำงานเป็นศูนย์ประชุมแก้ไขวิกฤตภัยแล้งหาทางยุติการแย่งน้ำทำเกษตร-ประปาในลำชีอย่างเป็นระบบและปล่อยขบวนรถน้ำแจกจ่ายประชาชน

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้เปลี่ยนห้องทำงานเป็นศูนย์ประชุมด่วนรับมือวิกฤตแล้งและบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ และเรียกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมหาทางแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ในลำน้ำชีอย่างเป็นระบบโดยในระยะเร่งด่วนขณะนี้ต้องหามาตรการแก้ไขเรื่องน้ำประปา หากภายในเดือนนี้ยังไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มปริมาณน้ำในลำน้ำชี รวมถึงหากไม่สามารถปล่อยน้ำจากบึงละหานลงมาได้ ต้องเตรียมแผนเฉพาะกิจเอาไว้ โดยระดมเครื่องมือ อุปกรณ์ ทั้งรถบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ มีศูนย์บัญชาการอยู่ศาลาประชาคม เมื่อเกิดภาวะขาดแคลนสามารถออกปฎิบัติการได้ทันท่วงที

นอกจากนี้ได้ตั้งคณะทำงานหนึ่งชุดขึ้นมาศึกษา และสำรวจ การบริหารจัดการน้ำในลำน้ำชี สู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ไม่มีปัญหาแย่งน้ำระหว่างประปากับการเกษตรอีก เช่นฝายแต่ละตัวที่มีอยู่ชำรุดเสียหาย หรือมีจำนวนไม่เพียงพอ ต้องซ่อมแซม หรือสร้างขึ้นมาใหม่ หาสถานที่สร้างแก้มลิงเพิ่มเติม สร้างสระน้ำประจำไร่นา เหล่านี้เป็นต้น คณะทำงานชุดนี้จะออกแบบขึ้นมา เพื่อเสนอไปยังรัฐบาลเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแก้ไขปัญหา

รวมทั้งเรื่องของแหล่งน้ำอื่นๆด้วย ภายในแนวคิดหลักคือต่อไปนี้ทุกหน่วยไม่ว่าจะเป็นประปา เกษตรกรเอง หรือผู้ต้องใช้น้ำในลำน้ำสาธารณะ ต้องวางแผนและจัดหา จัดสร้างแหล่งน้ำเป็นของตนเอง เกษตรกรก็จะต้องขุดสระไว้ ประปาก็จะต้องมีแหล่งน้ำเช่นเดียวกัน เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในช่วงหน้าแล้ง ไม่ใช่อาศัยน้ำในลำน้ำสาธารณะอย่างเดียว ทำให้เกิดปัญหาแย่งน้ำไม่มีจบสิ้นเส้นทางจังหวัดได้ตั้งศูนย์บรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดและได้มีการปล่อยรถน้ำเพื่อทยอยออกแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ประสบภัยแล้ง

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ