กาฬสินธุ์แล้งหนักชาวนาเร่งวิดน้ำช่วยต้นข้าวที่กำลังตาย

  • วันที่ 23 ก.ค. 2562 เวลา 08:57 น.

กาฬสินธุ์แล้งหนักชาวนาเร่งวิดน้ำช่วยต้นข้าวที่กำลังตาย

กาฬสินธุ์-แล้งหนัก!ชาวนาต้องเร่งวิดน้ำเข้านาช่วยต้นข้าวที่กำลังตาย วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ

จากการติดตามภัยแล้งพบว่าสถานการณ์ภัยแล้งยังทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลปประทาน ต้นข้างของชาวบ้านกำลังปประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนักชาวบ้านต่างดิ้นรนหาน้ำเพื่อทำการหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังยืนต้นตายนายเยาว์ แก้วสีขาว ชาวนาบ้านหนองเผือก ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี บอกว่าตนได้มีพื้นที่นาข้าวประมาณ 6 ไร่ลงทุนการทำนาปีไปกว่า 11,000 บาท ซึ่งใช้วิธปปักดำนา โดยก่อนหน้านี้ได้ทำการสูบน้ำจากหนองน้ำมาทำนา ซึ่งพบว่าหลังจากปักดำนาแล้ว เกิดฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ต้นข้าวเริ่มยืนต้นตายแห้งตาย ตนจึงตัดสินใจลงทุนเพิ่มโดยการสูบน้ำจากหนองน้ำที่ยังพอหลงเหลืออยู่เข้าไร่นา และเร่งวิดน้ำเข้าไร่นาที่อยู่เหนือน้ำ ให้ต้นข้าวได้รับน้ำทั่วถึง ซึ่งหากหนองน้ำไม่มีน้ำเหลือและยังไม่มีฝนตกลงมา ก็จะทำให้ต้นข้าวยืนต้นตายและแห้งตายอีก และยังพบว่ายังมีชาวบ้านอีกจำนวนมากที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวแห้งตายอีกจำนวนมาก จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าทำการช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงนี้ด้วย

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ