เปิดยิ่งใหญ่งาน“ถนนพรรณไม้งามเฉลิมพระเกียรติ”

  • วันที่ 22 ก.ค. 2562 เวลา 15:34 น.

เปิดยิ่งใหญ่งาน“ถนนพรรณไม้งามเฉลิมพระเกียรติ”

นนทบุรีเปิดงาน “ถนนพรรณไม้งามเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชู 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ หนุนยกระดับพรรณไม้อ.บางใหญ่ส่งออกระดับโลก

เมื่อวันที่ 22 ก.ค.ที่ตลาดขายส่งต้นไม้พระเงิน (ซอยวัดพระเงิน) เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง ร่วมกับ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ได้เปิดงาน “โครงการถนนพรรณไม้งามเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีหน่วยงานราชการ และเอกชนเข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 ก.ค.

นายชลธี ยังตรง รองผวจ.นนทบุรี กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมและโครงการจิตอาสาอื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในพื้นที่และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด ดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในระดับพื้นที่ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและพร้อมเพรียงกัน จำนวน 3 โครงการ ซึ่งโครงการถนนพรรณไม้งามเฉลิมพระเกียรติ เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีเป้าหมายให้ทุกอำเภอ คัดเลือกถนนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หรือเศรษฐกิจ หรือเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอหรือจังหวัด ดำเนินการฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นถนนและบาทวิถี ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ปลอดภัย หรือสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของจังหวัด เช่น ปลูกต้นไม้ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ เป็นต้น จัดระเบียบสายไฟฟ้า ป้ายโฆษณา และให้จิตอาสา รวมทั้งเชิญชวนพี่น้องประชาชน รวมถึงภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดูแล รักษา ทำความสะอาดถนนเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการได้ดำเนินการพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ

นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ กล่าวว่า อ.บางใหญ่ ได้คัดเลือกพื้นที่ถนนบางม่วง-บางคูลัด (ซอยวัดพระเงิน) เป็นพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง เป็นพื้นที่และหน่วยงานในการดำเนินโครงการ “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ระดับอำเภอ โดยอำเภอเห็นว่าประชาชนส่วนมากในเส้นทางนี้มีอาชีพผลิตและจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายสายพันธุ์

นายอำเภอบางใหญ่ ระบุว่า ตามเส้นทางถนนกาญจนาภิเษก มีตลาดไม้ดอกไม้ประดับหลายแห่ง และในซอยวัดพระเงินก็มีตลาดขายส่งไม้ดอกไม้ประดับหลายแห่ง เช่น ศูนย์พันธุ์ไม้วัดพระเงิน ตลาดขายส่งต้นไม้พระเงิน สวนสีสันต์พันธุ์ไม้ ร้านกิมกวนฮง ที่ผลิตและจำหน่ายต้นไม้ราคาส่ง ต้นไม้สวย และบริการดี และในตำบลบางม่วงก็ได้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

ด้าน นายสุพจน์ ธูปแพ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้จัดงานสำคัญนี้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะทำให้เกิดกระแสรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญไว้ ขณะเดียวกันคนในท้องถิ่นเองก็ได้รับประโยชน์จากงานดังกล่าว ได้โชว์ของดีของเด่นของคนในชุมชนให้คนภายนอกได้รับรู้ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงพันธุ์ไม้หายาก สินค้าโอท็อป การแสดงศิลปวัฒนธรรมให้เผยแพร่ได้รับรู้ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกลับคืนสู่ท้องถิ่นของเรา

ขณะที่ นายปรีชา ธรรมชูเชาวรัตน์ ประธานชมรมไม้ดอกไม้ประดับจ.นนทบุรี กล่าว่า ตลาดขายส่งต้นไม้ซอยวัดพระเงินถือเป็นตลาดต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับที่ขายส่งกันถูกที่สุดในย่านบางใหญ่และใกล้เคียง ทั้งนี้ ตลาดส่งออกไม้ดอกไม้ประดับไทยถือว่า มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นตลาดทั้งในแถบยุโรป หรือในเอเชียด้วยกัน

"สิ่งสำคัญนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้คือ การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับของประเทศ ซึ่งเราควรพัฒนาต่อยอดการตลาดพันธุ์ไม้จากการจัดงานครั้งนี้ สู่การพัฒนาเกษตรของพื้นที่ ให้มีทักษะข้อมูลความรู้ในการปรับตัวและเดินหน้าสู่การพัฒนาสร้างสรรค์สร้างมูลค่าของผลิตผลพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เชื่อมโยงสู่การถ่ายทอดเรื่องราวการเพาะพันธุ์ไม้ โดยฝีมือคนไทย ที่จะก้าวไปสู่การเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่ส่งออกไปทั่วโลก"นายปรีชา กล่าว

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ