ฝนหลวงตกลงแล้ว2อำเภอพะเยาได้ชุ่มฉ่ำบางส่วน

  • วันที่ 20 ก.ค. 2562 เวลา 17:13 น.

ฝนหลวงตกลงแล้ว2อำเภอพะเยาได้ชุ่มฉ่ำบางส่วน

พะเยา-ฝนหลวงตกแล้วที่อ.ดอกคำใต้และอ.ปงได้หลังธรรมนัสประสานกรมฝนหลวงสำรวจกลุ่มเมฆก่อนออกปฎิบัติการอากาศที่ร้อนจัดเริ่มเย็นลง

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.62 เวลา15.50 น. ได้มีฝนจากหน่วยปฏิบัติการในหลวงตกในพื้นต.สันโค้งต.ดงสุวรรณอ.ดอกคำใต้และบริเวณต้นน้ำภูลังกา ผาช้างน้อย อ.ปงทำให้ต้นกล้าในนาได้น้ำฝนบ้างแลัว อากาศที่ร้อนจัดในอ.ดอกคำใต้เริ่มเย็นลง

ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรให้สำรวจกลุ่มเมฆและพร้อมปฏิบัติการฝนหลวงตลอดเวลาที่สามารถทำได้ในพื้นที่จังหวัดพะเยาด้วยเป็นจังหวัดต้นน้ำ

สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ.พะเยา ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่มีอ.ดอกคำใต้ได้รับผลกระทบมากที่สุด

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ