ในหลวงพระราชทานเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาองค์พระธาตุพนม

วันที่ 18 ก.ค. 2562 เวลา 08:04 น.
ในหลวงพระราชทานเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาองค์พระธาตุพนม
นครพนม-ในหลวงพระราชทานเทียนพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชาองค์พระธาตุพนม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาปี2562

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.62 ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวไปประดิษฐานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุพนม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นวัดอารามหลวงชั้นเอก ที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นที่ตั้งขององค์พระธาตุพนม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง อายุเก่าแก่กว่า 2,500 ปีซึ่งในบรรจุพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งไทยและลาว ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก