หนึ่งเดียวในโลก!นั่งเรือพายเวียนเทียนวัดร้างตามศิลาจารึกกลางกว๊านพะเยา

วันที่ 16 ก.ค. 2562 เวลา 20:51 น.
หนึ่งเดียวในโลก!นั่งเรือพายเวียนเทียนวัดร้างตามศิลาจารึกกลางกว๊านพะเยา
พะเยา-พ่อเมืองนำชาวพุทธนั่งเรือพายเวียนเทียนกลางกว๊านพะเยา วัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราชพระมหากษัตริย์แห่งล้านนา

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.พะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 37 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา บริเวณถนนริมกว๊านพะเยา หน้าท่าเรือวัดติโลกอาราม รวมทั้งได้นำข้าราชการ ประชาชนชาวและนักท่องเที่ยวกว่า 500 คน แต่งกายด้วยชุดขาวร่วมกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา โดยใช้เรือพายจำนวนมากกว่า 50 ลำ เวียนเทียนรอบวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยาเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของ จ.พะเยา

นางสายรุ้ง ธาดาจันทน์ วัฒนธรรมจ.พะเยา กล่าวว่า กิจกรรมนั่งเรือพายเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา ปีหนึ่งจะจัดขึ้นเพียง 3 ครั้ง คือ ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และ วันอาสาฬหบูชา ซึ่งวัดติโลกอารามถือเป็นวัดร้างที่ถูกค้นพบตามแผ่นศิลาจารึก สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์แห่งล้านนาเมืองเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2019-2029 มีอายุมากกว่า 500 ปี เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจ.พะเยาและล้านนา เพราะเป็นวัดที่มีผู้ปกครองเมืองพะเยาได้สร้างถวาย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแก่พระเจ้าติโลกราช ในฐานะทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรล้านนา