เชียงใหม่ขนสินค้าชุมชนไปโชว์งานสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน

  • วันที่ 14 ก.ค. 2562 เวลา 16:00 น.

เชียงใหม่ขนสินค้าชุมชนไปโชว์งานสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน

หนองคาย-ขนโอทอปเด่นภาคเหนือไปออกงาน “OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่” ครั้งที่ 2 โชว์ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้คนหนองคาย สปป.ลาว และกัมพูชาได้ช้อปจุใจ

นายสุชน ภัยธิราช รองผวจ.หนองคาย เป็นประธานเปิดงาน“OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่” ครั้งที่ 2 เพื่อเชื่อมโยงสินค้าของชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ โดยมี นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจ.เชียงใหม่ ร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าอัศวรรณ ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ 1 อ.เมือง จ.หนองคาย

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจ. เชียงใหม่ ดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน โดยส่งเสริมให้จังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน มีช่องทางการตลาดให้สามารถจำหน่ายสินค้า OTOP ได้มากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศ การพัฒนาเพื่อขยายตลาดเชื่อมโยงสินค้าของชุมชนสู่ตลาด ทั้งในและต่างประเทศ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

นายอาทร กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจ.เชียงใหม่ ได้กำหนดการจัดงาน“OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่”ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 17 ก.ค. 2562 ที่นย์การค้าอัศวรรณ ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ 1 อ.เมือง จ.ดหนองคาย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดเชียงใหม่ กับ เครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจ.หนองคาย และนักธุรกิจจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สปป.ลาว และกัมพูชา เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน 

สำหรับกิจ กรรมภายในการจัดงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1.การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียงของจ.เชียงใหม่ จ.หนองคายผลิตภัณฑ์จากสปป.ลาว และ กัมพูชา รวมจำนวน 71 ราย 2.การเจรจาการค้าระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จ.เชียงใหม่ จ.หนองคาย และ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ จากสปป.ลาว และกัมพูชา รวมถึงการจัดแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมจากภาคเหนือ และภาคอีสานให้ผู้เยี่ยมชมงานได้รับชม

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ