ตร.ทางหลวงเปิดร้านขาวสามด้านบาร์เบอร์บริการตัดผมฟรี

  • วันที่ 11 ก.ค. 2562 เวลา 20:54 น.

ตร.ทางหลวงเปิดร้านขาวสามด้านบาร์เบอร์บริการตัดผมฟรี

นครปฐม-ตร.ทางหลวงนครปฐมผุดไอเดียจิตอาสาตัดผมให้ตำรวจและประชาชนฟรี เพื่อสร้างภาพลักษณ์และเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ว่าที่ พ.ต.ต.กฤตย์ ธีรเวศย์สุวรรณ สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล.(นครปฐม) ผุดไอเดียเปิดร้านตัดผมเพื่อบริการให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดฟรี โดยชื่อร้านตัดผมแห่งนี้ว่า “ขาวสามด้านบาร์เบอร์” ตั้งอยู่ที่ ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล.(สถานีตำรวจทางหลวงนครปฐม)

พ.ต.ต.กฤตย์ ธีรเวศย์สุวรรณ สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. เปิดเผยถึงที่มาของร้านตัดผมดังกล่าวว่า สืบเนื่องมาจากคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ข้าราชการตำรวจทุกนายตัดผมสั้นทุกสัปดาห์ เพื่อแสดงถึงความมีระเบียบวินัยและเป็นแบบแผนเดียวกัน ตนจึงได้จัดสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล.(นครปฐม) ได้เข้ามาใช้บริการตัดผมทุกสัปดาห์ ส่วนช่างตัดนั้นก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดที่มีความชำนาญเป็นผู้ตัดให้

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก จนทำให้ช่างตัดผมที่เป็นข้าราชการตำรวจมีความชำนาญมากขึ้นตามไปด้วย จึงมีแนวคิดต่อไปว่า เราสามารถใช้ทักษะการตัดผมนี้ไปอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตัดผมฟรีในละแวกใกล้เคียงอีกทั้งต้นทุนในการจัดทำโครงการนี้ไม่ได้สูง วัสดุอุปกรณ์ไม่ได้มีราคาแพง สามารถใช้ทรัพยากรบุคคล และสถานที่ที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

"โครงการนี้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ และเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง จึงขอเชิญชวนให้ประชาชน หรือข้าราชการที่อยู่ในเขตนี้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสังกัด สามารถเข้ามาใช้บริการตัดผมที่สถานีตำรวจทางหลวงนครปฐมได้ฟรี" พ.ต.ต.กฤตย์

ข่าวอื่นๆ