สาวงามร่อนทองสัมผัสมนต์เสน่ห์วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น

วันที่ 30 มิ.ย. 2562 เวลา 18:17 น.
สาวงามร่อนทองสัมผัสมนต์เสน่ห์วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น
นราธิวาส-ผู้ว่าฯเปิดจวนต้อนรับคณะผู้เข้าประกวด Miss Grand Thailand 2019 พร้อมร่วมทำกิจกรรมร่อนทองอาชีพดั้งเดิมในอ.สุคิรินสัมผัสมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น

เมื่วันที่ 30 มิ.ย.นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.นราธิวาส พร้อมด้วย น.ต.หญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผวจ.นราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าประกวด Miss Grand Thailand 2019 ที่เดินทางมาทำกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

นายเอกรัฐ กล่าวว่า มานราธิวาสจะได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ นราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย มีด่านศุลกากร 3 ด่าน ทำให้มีศักยภาพในการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม และมีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งมีความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม พร้อมต้อนรับผู้มาเยือน โดยได้ขอให้ผู้เข้าประกวด Miss Grand Thailand 2019 ช่วยประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกทราบว่า นราธิวาสที่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด เมื่อมาแล้วจะรู้สึกประทับใจอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ ผวจ.นราธิวาส ได้มอบของที่ระลึกเป็นกระเป๋าผ้าบาติกให้แก่ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกคน ซึ่งผ้าบาติกเป็นผ้าพื้นเมืองของจ.นราธิวาส นอกจากนี้ผู้เข้าประกวดยังได้ถือกระเป๋ากระจูดซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของดีของจ.นราธิวาส เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กระจูดในพื้นที่และมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์

จากนั้น คณะผู้เข้าประกวด Miss Grand Thailand 2019 พร้อมทีมงานได้เดินทางไปที่หมู่บ้านภูเขาทอง อ.สุคิริน เพื่อร่วมกิจกรรมร่อนทอง โดยมี นายอรุณ ศรีใส นายอำเภอสุคิริน พร้อมนายกอบต.ภูเขาทอง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมทั้งมีการสาธิตการร่อนทอง ให้คณะผู้เข้าประกวดได้ชมและได้ทดลองร่อนทองอีกด้วย สำหรับการร่อนทองตามลำน้ำเป็นอาชีพเสริมของชาวบ้านต.ภูเขาทอง มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการร่อนทอง คือ เลียง ที่ทำจากไม้ผู้ร่อนทองจะใช้ทักษะความชำนาญในการร่อนทองและถ้ามีโชคอาจสร้างรายรายได้นับพันต่อวัน

สำหรับ ผู้เข้าร่วมประกวด Miss Grand Thailand 2019 จากทั่วประเทศ ทั้ง 77 จังหวัดได้ร่วมเก็บตัวในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 5 จังหวัด คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.ถึง 7 ก.ค.2562 และทำกิจกรรมต่างๆ โดยในวันนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม มาที่จ.นราธิวาส และปัตตานี ซึ่งกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมที่จ.นราธิวาส มีจำนวน 26 คน เพื่อมาสัมผัสวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามของจังหวัด พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปสู่ประชาชนทั่วประเทศต่อไป