ชาวราชบุรีพร้อมใจทำบุญคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช

  • วันที่ 26 มิ.ย. 2562 เวลา 12:53 น.

ชาวราชบุรีพร้อมใจทำบุญคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช

ราชบุรี-ชาวราชบุรีพร้อมใจทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชที่วัดบ้านเกิด ทรงเจริญพระชนมายุ 92พรรษา

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 26 มิ.ย. 62 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 93 รูป เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงเจริญพระชนมายุ 92 พรรษา ณ วัดลาดเมธังกร ต.บางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรีซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และชาวบ้านในพื้นที่ได้นำข้าวสารอาหารแห้ง ผลไม้ เข้าร่วมทำบุญบาตรเป็นจำนวนมากโดยทางวัดลาดเมธังกร มีพระสมุห์ปริญญา เจ้าอาวาสวัดลาดเมธังกร ปรานฝ่ายสงฆ์ พล.ท.มีชัย ห้องริ้ว อดีตผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ประธานจัดงานได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระกุศล

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้ร่วมทำบุญตักบาตร พิธีปล่อยพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี จำนวนกว่า 2 แสนตัวลงสู่แม่น้ำแม่กลอง พร้อมมอบถุงยังชีพจำนวน 250 ชุด จากสำนักงานการชาดจังหวัดให้แก่ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง และผู้พิการ เพื่อถวายเป็นพระกุศล จากนั้นได้มอบต้นรวงผึ้งจำนวน 10 ต้น ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่นำไปปลูกเพื่อเป็นสิริมงคล

สำหรับประวัติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก มีพระนามเดิมว่า อัมพร ประสัตถพงศ์ ประสูติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2470 ณ ต.บางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี มีพี่น้องรวมทั้งหมด 9 คน พระองค์ได้ผนวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดสัตนารถปริวัตรวรวิหาร จ.ราชบุรี ต่อมาได้ทรงผนวชเป็นพระภิกษุที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อปีพ.ศ. 2491 พระองค์ได้มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม มาโดยตลอด สามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก และเปรียญธรรม 5 ประโยค ต่อมาสภามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ถวายศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร์

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และได้เสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชพิธีสถาปนาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ข่าวอื่นๆ