เมืองดอกบัวจัดงานเสริมดวงอย่างยิ่งใหญ่

วันที่ 10 พ.ย. 2553 เวลา 21:25 น.
จัดงานเสริมดวงเมืองอุบลฯหลังปัญหาอุบลรุมเร้าทั้งเผาศาลากลาง และภัยพิบัติ

นายสุรพล  สายพันธุ์ ผวจ.อุบลราชธานี ได้นำประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี และลูกหลานเชื้อสายของเจ้าคำผง หรือพระปทุมวรราชสุริยวงศ์ ผู้สร้างเมืองอุบลราชธานี  ได้จัดพิธีบวงสรวงงอนุสาวรีย์เจ้าคำผง ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณทุ่งศรีเมือง เพื่อเสริมดวงเมือง และเสริมศิริมงคลให้ลูกหลานเมืองอุบล  พร้อมอ่านสดุดีถึงความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวพระปทุมวรราชสุริยวงศ์บรรพบุรุษผู้สร้างเมืองอุบลฯ  โดยในพิธีประชาชนได้นำพานขันหมากเบ็งนำไปสักการะ และลำล่องประกอบเสียงแคนถวาย  ลูกหลานเมืองอุบล ลูกหลานที่เป็นเชื้อสายได้ร่วมรำมือถวายต่อหน้าอนุสาวรีย์

สำหรับพระปทุมวรราชสุริยวงษ์ หรือเจ้าคำผง เป็นโอรสพระเจ้าตา ผู้ครองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และถูกพระเจ้าศิริบุญสารผู้ครองนครเวียงจันทร์ยกทัพมาตีแตกพระเจ้าตาสิ้นพระชนในสนามรบ  พระวอผู้น้องได้พากันอพยพหนีมาตั้งเมืองใหม่ที่ดอนมดแดงชื่อ เมืองอุบล และถูกกองทัพเวียงจันทร์ยกทัพตีจนพระวอสิ้นพระชนย์  เจ้าคำผงจึงขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารจากพระเจ้ากรุงธนบุรี ซึ่งได้ส่งพระยาจักกรีไปช่วยจนชนะ และได้เป็นเจ้าเมืองอุบลคนแรก  ปัจจุบันลูกหลานสายเลือดเป็นกลุ่มสกุล”สุวรรณกูฏ” ซึ่งพบว่านายทองดี สุวรรณกูฏ  อดีตทหารผ่านศึกซึ่งอายุกว่า 94 ปีสายเลือดรุ่นเหลน ซึ่งมาร่วมงานด้วย

นอกจากนี้ในเย็นวันเดียวกัน ประชาชนคนเฒ่าคนแก่กว่า 3000 คนได้พร้อมใจกันบวชชีพราหมณ์นุ่งขาวห่มขาว นั่งสมาธิกันทั้งคืนเพื่อรวมจิตรวมใจให้ประเทศชาติพ้นภัยพิบัติ ประชาชนมีสันติสุข โดยทางจังหวัดได้อัญเชิญพระพุทธรูปที่สำคัญของเมืองอุบล ซึ่งพึ่งนำออกมารวม ณ จุดเดียวกันและให้ประชาชนได้กราบไว้ใกล้ชิดที่สุดที่ลานทุ่งศรีเมืองได้แพระแก้วบุษราคัม จากวัดทุ่งศรีเมือง,พระแก้วโกเมน  จากมณีวนาราม,พระแก้วฑูรย์ จากวัดหลวง และพระแก้วเพร็ชขาวน้ำค้าง จากวัดสุปัฏนารามวรวิหาร