พ่อค้ารับซื้อของเก่าโอดราคากระดาษรีไซเคิลตกต่ำขีดสุด

  • วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 12:14 น.

พ่อค้ารับซื้อของเก่าโอดราคากระดาษรีไซเคิลตกต่ำขีดสุด

พะเยา-พ่อค้ารับซื้อของเก่าโอดราคากระดาษรีไซเคิลตกต่ำขีดสุด จากกก.ละ5บาท เหลือ 50สตางค์ สวนราคากระดาษใหม่พุ่ง ขณะโรงพิมพ์กุมขมับแบกต้นทุนอื้อ10-15%

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.62 นายโกวิท ไชยเมือง ผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์เชียงคำ จ.พะเยา เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคากระดาษรีไซเคิลลดลงจนน่าใจหายจากเดิม ราคารับซื้ออยู่ที่ กก.ละ 4-5 บาท แต่ปัจจุบันลดลงเหลือกก.ละ 0.50-1.50 บาท แยกเป็นกระดาษลัง กก.ละ 1.50 บาท กระดาษทั่วไปหรือกระดาษสี กก.ละ 0.50 บาทเมื่อส่งเข้าโรงงานรับซื้อส่วนกลางก็ตกต่ำไม่คุ้มทุนค่าขนส่ง ค่าแรงงาน ส่วนหนึ่งมองว่าอาจจะมีผลกระทบจากที่ประเทศมหาอำนาจ หรือประเทศใหญ่ ๆ ไม่มีการจัดการกระดาษรีไซเคิลภายในประเทศ ขณะเดียวกันก็นำเข้าวัตถุดิบจึงทำให้ราคากระดาษรีไซเคิลตกต่ำถึงขีดสุด ขณะที่กระดาษใหม่ราคาพุ่งสูงสวนทางกัน

ขณะที่นายเกรียงศักดิ์ ขวัญสง่า ผู้ประกอบการโรงพิมพ์ เจ้าของโรงพิมพ์นครนิวส์ จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า โรงพิมพ์ของตนเปิดมานานถึง 43ปี ช่องทางการพิมพ์หนังสือเป็นไปด้วยดีเสมอมาแต่มาประสบกับสถานการณ์ปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบัน ขณะนี้ราคากระดาษที่ใช้พิมพ์หนังสือสูงขึ้นถึงร้อยละ 10-15 ซึ่งขึ้นมานานหลายเดือนแล้ว เพราะกระดาษเป็นส่วนของต้นทุนการผลิตที่สำคัญ ปัญหาเช่นนี้ไม่เคยประสบมาก่อน ค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ