ระดมพ่นยาฆ่าเชื้อฟาร์มหมู

วันที่ 10 พ.ย. 2553 เวลา 20:13 น.
ปศุสัตว์บุรีรัมย์ระดมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในฟาร์ม-โรงฆ่าสุกร ป้องกันโรค พีอาร์อาร์เอส ระบาดช่วงหน้าหนาว

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ และปศุสัตว์อำเภอ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ ได้ระดมเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในฟาร์มเลี้ยงสุกร โรงเรือนรายย่อย และโรงฆ่าสัตว์ ที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์และมีความเสี่ยง ในเขตพื้นที่อำเภอประโคนชัย เพื่อป้องกันโรค พีอาร์อาร์เอส ระบาด หลังที่ผ่านมาพบมีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในหลายพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ด้านนายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า หากผู้ประกอบการฟาร์มและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในเขตพื้นที่จังหวัด พบสุกรตายผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ ให้แจ้งปศุสัตว์อำเภอ และจังหวัดเข้าไปเก็บตัวอย่างส่งตรวจพิสูจน์ หากพบว่ามีการระบาดของโรค ก็จะดำเนินการควบคุมโรคไม่ให้มีการแพร่ระบาดไปยังสุกรรายอื่นอย่างแพร่หลาย โดยจังหวัดบุรีรัมย์มีฟาร์มเลี้ยงสุกรที่ได้มาตรฟาร์มกว่า 80 ฟาร์ม และฟาร์มเลี้ยงสุกรรายย่อยอีกหลาย 100 ฟาร์ม