น้ำท่วมสุราษฎร์เริ่มคลี่คลาย

วันที่ 10 พ.ย. 2553 เวลา 17:27 น.
สถานการณ์น้ำท่วมสุราษฎร์เริ่มคลี่คลายแล้ว จังหวัดประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า 33ล้านราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า2แสนคน

นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้ว สภาพพื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วมขังเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแล้วเบื้องต้นพบว่าราษฎรได้รับความเดือดร้อนใน 19 อำเภอ 116 ตำบล 858 หมู่บ้าน 60,748 ครัวเรือน 203,446 คน มีผู้เสียชีวิต 6 ราย

บ้านพักอาศัยพัง2 หลังคาเรือน เสียหายบางส่วน 1,332 หลัง พื้นที่การเกษตร 41,055 ไร่ ปศุสัตว์ 1,589 ตัว บ่อปลา 651 บ่อ ถนนชำรุด 385 สาย สะพาน/คอสะพาน 54 แห่ง ฝาย 5 แห่ง วัด 4 แห่ง และท่อระบายน้ำเสียหาย 54 แห่ง รวมมูลค่าความเสียประมาณ 33,733,560 บาท

ทั้งนี้ พื้นที่ใดยังได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) โทรศัพท์ 077-275550 -1.