ขอนแก่นประกาศพื้นที่ภัยพิบัติหนาวทั้งจังหวัด

วันที่ 10 พ.ย. 2553 เวลา 16:49 น.
ขอนแก่นประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาวแล้ว 12 อำเภอ  คาดว่าจะมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 500,000 ราย

นายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ ผวจ.ขอนแก่น  ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (ภัยหนาว)ทั้งจังหวัด หลังจากอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมา จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเครื่องห่มกันหนาว 

นายสมบัติ กล่าวอีกว่า ผู้ประสบต้องการบริการเครื่องห่มกันหนาสามารถบริจาคผ่านศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ที่สำนักงานเหล่ากาดชาดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้และต้องการเป็นจำนวนมากเพื่อช่วยเหลือ  ให้เพียงพอแก่ผู้ประสบภัย  

ทั้งนี้ในปีนี้คาดว่าจะมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวกว่า 500,000 ราย  ซึ่งในเบื้องต้นได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอสามารถเบิกเงินงบฉุกเฉินได้อำเภอละ 50 ล้านบาท  เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาว