ภูเก็ตดึงไมโครซอฟท์ใช้Big Data-AIพัฒนา"สมาร์ทซิตี้"

  • วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 16:52 น.

ภูเก็ตดึงไมโครซอฟท์ใช้Big Data-AIพัฒนา"สมาร์ทซิตี้"

ภูเก็ต-ภาคเอกชนภูเก็ตดึงไมโครซอฟท์ร่วมพัฒนาระบบข้อมูลต่อยอด"ภูเก็ตสมาร์ทซิตี้" ใช้ท้ั้งบิ๊กดาต้า และปัญญาประดิษฐ์หนุนธุรกิจเสริมเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.62 หอการค้า จ.ภูเก็ต ร่วมกับ บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน Microsoft Solution Day เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆในเรื่อง Big Data และ AI (ปัญญาประดิษฐ์) รวมถึงการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ประโยชน์สำหรับโครงการ Smart City รวมถึงการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต

นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ไมโครซอฟท์เป็นบริษัทซอฟท์แวร์ใหญ่ระดับโลก เข้ามาให้ความรู้ นำเสนอโปรแกรมใหม่ๆเป็นประโบชน์ในการพัฒนาภูเก็ตได้มากขึ้นกว่าเดิมในการใช้โปรแกรมต่างๆสามารถสนับสนุนกิจการของภาคเอกชนนักธุรกิจในภูเก็ตในการทำฐานข้อมูล การบันทึกใบหน้าบุคคล

ทั้งนี้ ไมโครซอฟท์ เสนอหลายโปรแกรมมีการจัดเก็บข้อมูลร่วมกัน ซึ่ง CDA เป็นบริษัทลูกของภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัด ทำหน้าที่เก็บข้อมูลรวบรวมผังเมืองของภูเก็ต มึทีมซอฟท์แวร์กว่า 10 คน ทำการเก็บข้อมูลผังเมืองภูเก็ต ดำเนินการในพื้นที่หลายตารางกิโลเมตร และเริ่มมีการติดต่อกับเทศบาลตำบลวิชิต และ ต้องการให้ทำร่วมกับทุกเทศบาลให้เทศบาลทำการว่าจ้างให้CDA ทำงานในส่วนนี้ ระบบฐานข้อมูลผังเมืองของแต่ละเทศบาล เพื่อพัฒนาพื้นที่ได้ครอบคลุมมากขึ้น กับระบบเทคโนโลยีที่มาปรับใช้ในงานเทศบาลสามารถตรวจพบปัญหาท่อประปาแตกน้ำท่วม ต่างๆได้

"สิ่งต่างๆเหล่านี้ ส่งเสริมให้เมืองมีความฉลาด ทันสมัย ต้องอาศัยข้อมูลที่ดี มีโปรแกรมที่ดี มีนักซอฟท์แวร์ นักโปรแกรมเมอร์ บริหารอยู่แล้วในการทำแพลตฟอร์ม ของภูเก็ต เมื่อหลายหน่วยงานร่วมกันจะมีข้อมูลใหม่ในการพัฒนาเมืองเป็นประโยชน์ต่อคนภูเก็ตเป็นประโยชน์กับการบริหารเมือง"นายธนูศักดิ์ กล่าว

ด้าน นายโอม ศิวะดิตถ์ National Technology officer Microsoft (Thailand) Limited กล่าวว่า ด้วยพันธกิจของไมโครซอฟท์ มีเป้าประสงค์ให้ทุกคนบนโลกมีความสำเร็จมากขึ้น เทคโนโลยีทุกคนเข้าถึงได้และเข้าสู่เมืองที่เป็นสมาร์ทซิตี้ของภูเก็ตได้ รวมทั้ง ภูเก็ตมีสตาร์ทอัพอยู่แล้ว ทางไมโครซอฟท์จึงนำพันธมิตรมาช่วยกันให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในภูเก็ต

" เป้าหมายให้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าสู่เมืองให้เข้าถึงการพัฒนาต่อยอดของสมาร์ทซิตี้ภูเก็ต การให้ความรู้ความเข้าใจในโปรแกรมต่างๆของไมโครซอฟท์วันนี้ ให้ผู้สนใจได้ลดต้นทุนเพิ่มความเร็ว ประสิทธิภาพงานได้ดีขึ้น การมาภูเก็ตครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของไมโครซอฟท์ ที่เข้ามาอย่างเป็นทางการโดยนำพันธมิตรของไมโครซอฟท์ ร่วมด้วย"นายโอม กล่าว

ด้าน นายกฤษฎาพงษ์ ตันทอง กรรมการผู้จัดการบริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด กล่าวว่า การเก็บรวบรวมข้อมูลของภูเก็ตทั้งหมดดำเนินการร่วมกับภาครัฐและ DEPA ทำวิจัยเชิงภาคปฏิบัติ

"ปัจจุบัน เราเป็นต้นแบบของประเทศไทย เป็นจังหวัดนำร่อง ของประเทศไทย และแพลตฟอร์มที่ทำมีถนนสายหลัก ถนนสายรอง ในด้านท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ และ สิ่งแวดล้อม ทางกลุ่มพัฒนาเมืองให้เราเป็นแกนหลักในการนำไปใช้พัฒนาเมือง กว่า 10 เมือง แล้ว ซึ่ง ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานทั่วไปได้ ผ่านเว็บไซต์ และถ้าลงลึกรายละเอียดข้อมูลจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทฯ ก่อนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น คาดว่า ในเดือน กันยายน นี้ สามาถเผยแพร่ข้อมูลได้เต็มระบบ ในส่วนการประสานงานทำข้อมูลระดับเทศบาลเริ่มติดต่อแล้วกับเทศบาลตำบลวิชิต และจะขยายความร่วมมือเพิ่มอีก 2-3 เทศบาลในเร็วๆนี้ "นายกฤษฎาพงษ์ กล่าว

ด้าน นายพีรพงศ์ พรประมินทร์ ผู้จัดการทั่วไป Ingram Micro(Thailand)Limited กล่าวว่า ภูเก็ตโดยรวมมีเศรษฐกิจดี เชื่อว่าการมาร่วมกันในงานนี้เพื่อส่งต่อความรู้เทคโนโลยี ซึ่ง ภูเก็ต มี บริษัททำโซลูชั่นค่อนข้างเยอะ ทางบริษัทฯ ยินดีสนับสนุนข้อมูลเทคนิคต่างๆในการทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันสามารถเป็นมุมมองที่ดีให้กับจังหวัดอื่นได้ด้วยหากร่วมกันอย่างจริงจัง คาดว่าน่าจะสำเร็จได้ภายในครึ่งปีหลังนี้

ข่าวอื่นๆ