จัดแข่งขันนักคัดทุเรียนมือทองระดับประเทศหนุ่มใต้คว้าชัย

  • วันที่ 29 พ.ค. 2562 เวลา 18:11 น.

จัดแข่งขันนักคัดทุเรียนมือทองระดับประเทศหนุ่มใต้คว้าชัย

ปทุมธานี-รมว.เกษตรฯ เปิดงานทุเรียน โชว์ศักยภาพตลาดไทยซื้อขายทุเรียนวันละไม่ต่ำกว่า 400 – 600 ตัน พร้อมจัดแข่งนักคัดทุเรียนมือทองของประเทศ

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีเปิดเทศกาล “ตลาดไท ทุเรียนไทคุณภาพ” โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมเกษตร ดร.พินิจ บุญเลิศ ผวจ.ปทุมธานี นายโชคชัย คลศรีชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ และ นายชาธิป รุจนเสรี รองผวจ.ปทุมธานี ร่วมพิธี ณ ลานจอดรถ ตลาดผลไม้ฤดูกาล ตลาดไท

นายกฤษฎา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ เตรียมการรองรับการกระจายผลผลิตทุเรียน กระตุ้นให้เกษตรกรเน้นการผลิตทุเรียนคุณภาพ เพื่อจำหน่ายตลาดค้าส่งภายในประเทศให้มากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางการวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการทุเรียนในอนาคตได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะชาวสวนทุเรียนควรปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากเดิม เป็นการผลิตคุณภาพมาตรฐาน GAP พร้อมตรวจสอบย้อนผ่าน QR Code มุ่งสร้างความเชื่อมั่นสู่ผู้บริโภค

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สถานการณ์การผลิตทุเรียนในประเทศไทย มีแหล่งผลิตสำคัญของ 2 แหล่ง คือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ สำหรับปี 2562 ได้วางแผนบริหารจัดการผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดไว้เรียบร้อยแล้ว โดยมีประเทศจีนเป็นตลาดส่งออกสำคัญ นอกจากนี้ Modern trade และ ตลาดในประเทศ ตามการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดกว่า 495,543 ตัน ขณะนี้มีผลผลิตออกสู่ตลาดไปแล้วกว่า 74% และสถานการณ์ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ราคาทุเรียนเกรด A ที่เกษตรกรขายได้ 121 บาท/กิโลกรัม ขณะที่ภาคใต้ คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณผลผลิตทุเรียน 445,220 ตัน

สำหรับ ตลาดภายในประเทศ ตลาดไท นับเป็นตลาดใหญ่ที่สุดอีกแห่งที่มีการกระจายสินค้าที่มีคุณภาพ จากข้อมูลพบว่า มีการซื้อขายทุเรียนผ่านตลาดไทวันละไม่ต่ำกว่า 400 – 600 ตัน ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีศักยภาพ ในการกระจายผลผลิตทุเรียนคุณภาพในประเทศสูง ราคาซื้อขายยุติธรรม จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อกระจายสู่ตลาดค้าส่งในประเทศให้มากขึ้น เพื่อรองรับการกระจายผลผลิตทุเรียนในอนาคตได้เป็นอย่างดี ช่วยลดการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ

ดร.พินิจ บุญเลิศ ผวจ.ปทุมธานี กล่าวว่า จ.ปทุมธานีเป็นเมืองเกษตรและยังถือเป็นเมืองตลาดที่มีตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรครบวงจรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เช่น “ตลาดไท” ด้วยนโยบายการขับเคลื่อนของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงทำให้การทางจังหวัดมีนโยบายผลักดันโครงการ ปทุมธานี เมืองตลาด 4.0 เพื่อให้เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรในทุกด้านพร้อมสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกร ผู้ค้า ผู้บริโภค ที่มีความต้องการอาหารปลอดภัยและมีคุณภาพ เชื่อมโยงตลาดประเทศไทยสู่ตลาดโลก

สำหรับ การจัดงานดังกล่าวมีการแสดงนวัตกรรมเครื่องวัดทุเรียนคุณภาพจาก 4 สถาบันการศึกษา การจัดแข่งขัน “นักคัดทุเรียนคุณภาพ นักคัดมือทอง” เป็นครั้งแรก เพื่อเฟ้นหา นักคัดทุเรียนคุณภาพของประเทศไทย จากผู้สนใจเข้าแข่งขันจากทั่วประเทศ และการแสดงสุดยอดทุเรียนสายพันธุ์หายาก อาทิ หลงลับแล, หลินลับแล, ก้านยาว, พวงมณี, ชะนีไข่ และกบพิกุล เป็นต้น รวมทั้งการแนะนำความรู้เกี่ยวกับการดูและการเลือกทุเรียนคุณภาพ โดยผู้ชนะเลิศ คือนายปัญญา เชิญทอง จากสวนจาก จ.นครศรีธรรมราช คว้ารางวัลที่ 1 ได้เงิน 1 หมื่นบาท พร้อมไม้เคาะทุเรียนทองคำ

ข่าวอื่นๆ