ไฟไหม้เรือสินค้าแหลมฉบังคุมได้แล้วเฝ้าระวังก๊าซพิษฟุ้งกระจาย

  • วันที่ 25 พ.ค. 2562 เวลา 19:45 น.

ไฟไหม้เรือสินค้าแหลมฉบังคุมได้แล้วเฝ้าระวังก๊าซพิษฟุ้งกระจาย

ชลบุรี-คุมไฟไหม้เรือสินค้าได้แล้ว กั้นพื้นที่ให้หน่วยพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบสาเหตุ เทศบาลนครแหลมฉบังแจกหน้ากากอนามัย ตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุผู้ประสบภัย

เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย(กทท.) ระบุว่าจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ ท่าเทียบเรือ แหลมฉบัง เทอร์มินัล A2 ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขและควบคุมสถานการณ์ ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน (INCIDENT COMMAND SYSTEM : ICS) โดยรถดับเพลิงของท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมหน่วยงานสนับสนุน ได้เข้าควบคุมเพลิง จนสงบแล้ว และจากการประชุมร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กรมเจ้าท่า กรมควบคุมมลพิษ ศูนย์อำนวยการในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (ศรชล.) ภาค 1 ทัพเรือภาคที่ 1 เทศบาลนครแหลมฉบัง สายเรือ KMTC

อย่างไรก็ตามกทท.และ ท่าเรือแหลมฉบัง ได้จัดเตรียมบูม หากเกิดกรณีที่มีน้ำมัน หกลงทะเล ส่วนเรื่องของพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้น ได้มีการกั้นบริเวณพื้นที่ที่เกิดเหตุดังกล่าว เพื่อให้เจ้าพนักงานจากกองพิสูจน์หลักฐานและส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นทีเพื่อพิสูจน์ สืบทราบ หาสาเหตุ และจัดเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อไป ตลอดจนเรื่องของการเฝ้าระวังก๊าซพิษ

เรือโท ยุทธนากล่าวต่อว่า จากเหตุการปิดเขตอันตรายที่เกิดขึ้น กทท. ได้ร่วมกับ เทศบาลนครแหลมฉบัง ลงพื้นที่ เพื่อแจกหน้ากากอนามัย ให้กับชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ และท่าเรือแหลมฉบัง ยังได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่กทท. ลงพื้นที่ เพื่อดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบตามโรงพยาบาลต่างๆ อีกด้วย โดยเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเหตุ “ศูนย์รับแจ้งเหตุผู้ประสบภัย เทศบาลนครแหลมฉบัง” เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งท่าเรือแหลมฉบัง ในการดำเนินการต่อไป โดยสามารถแจ้งเหตุได้ที่ เทศบาลนครแหลมฉบัง

ข่าวอื่นๆ