ในหลวงพระราชทานอาหารสัตว์ในนามคุณฟูฟูแก่บ้านพักสุนัขจรจัดภูเก็ต

  • วันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 18:55 น.

ในหลวงพระราชทานอาหารสัตว์ในนามคุณฟูฟูแก่บ้านพักสุนัขจรจัดภูเก็ต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานอาหารสัตว์ในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน พร้อมอาหารสัตว์พระราชทาน ในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ตโดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.ภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ให้การต้อนรับ ณ บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต

ทั้งนี้ จ.ภูเก็ต มีสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัด จำนวน 2 แห่ง คือ 1.สถานสงเคราะห์สัตว์บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต ตั้งอยู่ เลขที่ 217 หมู่ที่ 5 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง ได้รับอนุญาตการใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ เมื่อปีพ.ศ.2547 กำหนดระยะเวลา 30 ปี บนพื้นที่ 4 ไร่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจ.ภูเก็ตและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยสำนักงานปศุสัตว์จ.ภูเก็ต รับผิดชอบในการบริหารจัดการ ปัจจุบันมีสุนัขเพศผู้ 384 ตัว เพศเมีย 429 ตัว รวมทั้งสิ้น 813 ตัว

นอกจากนั้น 2.สถานสงเคราะห์สัตว์มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ตั้งอยู่เลขที่ 167/9 หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต บนพื้นที่ 15 ไร่ จดทะเบียนสถานสงเคราะห์สัตว์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2558 ปัจจุบัน มีสุนัขเพศผู้ 387 ตัว เพศเมีย 396 ตัว รวมจำนวนสุนัขทั้งสิ้น 783 ตัว และมีแมวเพศผู้ 121 ตัว เพศเมีย 104 ตัว รวมจำนวนแมวทั้งสิ้น 225 ตัว

สำหรับ สถานสงเคราะห์สัตว์ทั้งสองแห่ง ได้รับการจัดการให้เป็นแหล่งพักพิงอันอบอุ่นของสัตว์จรจัด รวมทั้งเป็นแบบอย่างในการดูแลบริหารจัดการสัตว์จรจัด ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เป็นไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว์และไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนแก่สังคม

จากนั้น นายสัตวแพทย์มนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จ.ภูเก็ต เข้ารับพระราชทานอาหารสัตว์ ในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง ,มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย เข้ารับพระราชทานอาหารสัตว์ในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง

 

ข่าวอื่นๆ