บลจ.ไทยพาณิชย์ จัดประชุมลูกค้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  • วันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 18:02 น.

บลจ.ไทยพาณิชย์ จัดประชุมลูกค้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)ไทยพาณิชย์ จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ พร้อมกันนี้ ยังได้จัดเสวนาให้ความรู้ เรื่อง “Driving Digital Transformation" แก่ลูกค้า โดยมีณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ไทยพาณิชย์ และธนา เธียรอัจฉริยะ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานการตลาด ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมเป็นวิทยากร โดยมี อมรมาลย์ อัมพรพิสิฏฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวอื่นๆ