นายกนาจอมเทียนสั่งปิดท่อระบายทุกจุดหาผู้ปล่อยน้ำเสียลงทะเลพัทยา

  • วันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 17:01 น.

นายกนาจอมเทียนสั่งปิดท่อระบายทุกจุดหาผู้ปล่อยน้ำเสียลงทะเลพัทยา

ชลบุรี-นายกนาจอมเทียนชี้ดราม่าน้ำเสียลงทะเลเป็นอุบัติเหตุสั่งปิดท่อระบายทุดจุดตั้งชุดเฝ้าระวังเร่งประสานหน่วยงานออกตรวจสถานประกอบการในพื้นที่

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายอนุชา อินทศร นาย อำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยนายสมพงษ์ สายนภา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เรียกประชุมหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตัวแทนฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน และเทศบาล เพื่อร่วมหารือแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำเสียลงทะเลที่เป็นข่าวคราวครึกโครมในปัจจุบัน

ด้านนายอนุชา อินทรศร นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถือว่าสร้างผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทั้งในส่วนของนาจอมเทียนและเมืองพัทยาจึงต้องเร่งดำเนินการแก้ไข โดยปัญหาที่เกิดขึ้นรับทราบว่าเทศบาลซึ่งมีระบบระบายน้ำเสียเองแต่ยังไม่มีระบบบำบัด จึงมีการประสานงานไปยังเมืองพัทยาเพื่อขอส่งน้ำเสียไปบำบัดและกำลังรอการทำ MOU แต่ก็มาเกิดปัญหาขึ้น อย่างไรก็ตามมาตรการเร่งด่วนที่ต้องเร่งรัดดำเนินการ คือ

1.การร่วมมือการจัดทำความสะอาดบริเวณจุดที่เกิดปัญหาและแนวชายหาดทั้งหมด

2.เมื่อยังไม่สามารถระบายน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดของเมืองพัทยาได้เนื่องจากระบบปั้มและสถานีสูบยังคงชำรุด ก็ต้องเร่งแก้ไขและในช่วงรอการดำเนินการก็ให้ทำการประสานเมืองพัทยานำรถมาสูบน้ำเสียค้างท่อทั้งหมดเพื่อขนส่งบำบัดเป็นการชั่วคราว ซึ่งหลังเกิดปัญหาได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 6,000 ลบ.ม.จนปริมาณน้ำค้างท่อลดลง

3.เร่งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชน รวมทั้งการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจซึ่งมอบหมายให้ผู้นำชุมชนออกตรวจสอบเฝ้าระวังปัญหา รวมทั้งทางเทศบาลจะต้องตรวจเช็คปริมาณค้างท่อสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำเสียไหลสู่ทะเลอีก ที่สำคัญจะมีการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจซึ่งเป็นการรวมงานกันของทุกภาคส่วนในการออกตรวจสอบสถานประกอบการโรงแรมขนาดใหญ่ในพื้นที่นาจอมเทียนจำนวน 4 โซน รวม 38 โรง เพื่อตรวจดูระบบบำบัดของโรงแรมว่ามีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดก่อนปล่อยเข้าสู่ระบบระบายน้ำหรือไม่ เพื่อเป็นการป้องปรามและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ซึ่งหากพบการกระทำผิดก็จะดำเนินการให้แก้หรือลงโทษตามกฎหมาย

ด้านนายสมพงษ์ สายนภา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาจอมเทียน สำหรับเทศบาลนาจอมเทียนได้จัดสร้างระบบระบายน้ำไว้ทั่วทั้งพื้นที่แล้ว โดยมีสถานีสูบ 12 จุด เพื่อนำไปบำบัดยังโรงบำบัดที่ได้รับงบประ มาณดำเนินการแล้วจำนวน 140 ล้านบาทบนพื้นที่กว่า 5 ไร่ แต่ปรากฏว่ายังคงติดปัญหาเรื่องการทำประชาพิจารณ์และความเห็นชอบจากประชาชนจึงทำให้ระบบระบายยังไม่สามารถดำเนินการส่งไปบำบัดได้ จนเมื่อประมาณ 1 ปีที่ผ่านมาก็มีปัญหาน้ำเสียค้างท่อที่ยังไม่มีการสูบไปบำบัดไหลลงสู่ทะเลบริเวณปลายชาย หาดจอมเทียน จึงประสานกับเมืองพัทยาเพื่อขอต่อเชื่อมระบบบำบัดน้ำเสียที่ซอยวัดบุญกัญจนาราม ที่มีขีดความ สามารถในการรองรับน้ำเสียจากเทศบาลนาจอมเทียนได้ในปริมาณเฉลี่ยวันละ 2,500-3,000 ลบ.ม.ซึ่งมีข้อตก ลงจะทำ MOU ค่าธรรมเนียมเฉลี่ย ลบ.ม.ละ 7 บาท และได้ดำเนินการต่อเชื่อมไปแล้ว ขณะที่ทางเทศบาลก็ได้ทดสอบระบบและการส่งน้ำไปบำบัดแล้วเช่นกันซึ่งเมืองพัทยาก็ให้ความร่วมมือด้วยดี

แต่ปรากฏว่าขณะที่กำลังดำเนินการได้มีภาคเอกชนรายหนึ่งมีการทำการเจาะผิวจราจรเพื่อวางระบบ สื่อสารและไปกระทบกับระบบท่อระบายของโครงการจนเกิดการชำรุด จึงได้เร่งรัดให้แก้ไขซึ่งใช้เวลานานหลายเดือนจนเกิดปัญหาน้ำค้างท่อและเมื่อมีปริมาณมากขึ้นผสมกับฝนที่ตกลงมาจึงทำให้น้ำไหลทะลักลงสู่ทะเลจนเป็นข่าว ซึ่งขณะนี้ปัญหาได้บรรเทาลงแล้วและปัญหาที่เกิดขึ้นก็เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆจึงไม่อยากให้เป็นเรื่อง ดราม่าในสังคมมากนักเพราะเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และปัจจุบันทางเทศบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ร่วมแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ซึ่งปัจจุบันได้สั่งให้มีการนำกระสอบจำนวนหลายร้อยกระสอบไปปิดกั้นประตูระบายที่ไหลลงสู่ทะเล พร้อมการสูบน้ำเสียขนส่งโดยรถไปบำบัดที่เมืองพัทยาแทน จากนั้นจึงเร่งทำการซ่อมระบบสูบทั้ง 12 สถานีที่มอบหมายให้ผู้รับเหมาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน ก่อนจะเปิดเดินระบบอย่างเป็นทางการเพื่อส่งน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดของเมืองพัทยาต่อไป ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นก็ต้องขอรับผิด ชอบในความผิดพลาด แต่ยืนยันว่าจะไม่มีกรณีเกิดขึ้นอีกในอนาคตอย่างแน่นอน.

ข่าวอื่นๆ