โคราชคนทะลัก! แห่แจ้งครอบครองกัญชาวันสุดท้าย

  • วันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 12:47 น.

โคราชคนทะลัก! แห่แจ้งครอบครองกัญชาวันสุดท้าย

โคราชแห่แจ้งครอบครองกัญชาวันสุดท้ายหลายพันคน เจ้าหน้าที่ยืนยันรับจดแจ้งจนหมดคิวสุดท้าย ขณะที่หลายรายหลักฐานไม่ครบต้องแจ้งจองสิทธิภายในวันนี้

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.62 ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีประชาชนแห่เดินทางมาแจ้งครอบครองกัญชากันอย่างคึกคัก เนื่องจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่รัฐบาลประกาศขยายเวลาให้ประชาชน 7 กลุ่ม มาแจ้งครอบครองกัญชาให้เรียบร้อย ซึ่งในพื้นที่ 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา มีประชาชนที่มีคุณสมบัติทั้งในฐานะเป็นผู้ได้รับอนุญาตผลิต นำเข้า จำหน่าย มีไว้ในครองครอง , ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้กัญชารักษาโรคเฉพาะตัว และบุคคลอื่นที่มีกัญชาในครอบครอง มาจดแจ้งครอบครองกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้า

ทั้งนี้คาดว่าในช่วงบ่ายจะมีประชาชนทยอยเดินทางมาจดแจ้งครอบครองกัญชากันมากกว่านี้ เพราะมีหลายคนเลือกมาจดแจ้งในวันสุดท้าย ขณะที่บางคนอยู่นอกพื้นที่หรืออยู่อำเภอห่างไกลต้องใช้เวลาในการเดินทางมาแจ้งครอบครอง

ส่วนกลุ่มที่หลักฐานไม่ครบไม่ถูกต้อง ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติม พร้อมกับนำภาพถ่ายหลักฐานเอกสารที่จำเป็นจะต้องยื่นไปติดไว้ให้ดูเป็นตัวอย่าง ที่บริเวณประตูทางเข้าห้องประชุม ฯ เพื่อจะได้ตรวจสอบหลักฐานให้ครบก่อนนำไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ จะได้ไม่เกิดความล่าช้า โดยภาพกัญชาที่นำมายื่นประกอบ จะต้องเป็นภาพกัญชาของผู้แจ้งครอบครองจริง ซึ่งหากหลักฐานไม่ครบไม่ถูกต้อง สามารถจดแจ้งจองสิทธิ์ได้ภายในวันนี้(21 พฤษภาคม 2562) จากนั้นให้รีบนำเอกสารที่ถูกต้องไปให้ส่วนกลางตรวจสอบ

ส่วนกรณีที่ผู้มาครอบครองกัญชายังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่า การแจ้งครอบครองคือการอนุญาตให้ปลูกกัญชานั้น เรื่องนี้เจ้าหน้าที่ฯ ได้ติดประกาศชี้แจงข้อเท็จจริงที่พึงทราบไว้อย่างชัดเจนว่า การจดแจ้งการครอบครองกัญชาไม่ใช่การอนุญาตให้ปลูกกัญชา , สำนักงานสาธารณสุข ไม่มีการแจกต้นกัญชา น้ำมันกัญชา และผลิตภัณฑ์กัญชาทุกชนิด ,รับแจ้งกรณีมีกัญชาในครอบครองอยู่แล้วก่อนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 หรือวันที่ พรบ.มีผลบังคับใช้ และสามารถแจ้งครอบครองกัญชาได้ ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ซึ่งหากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง

ข่าวอื่นๆ