ชมภาพอลังการ!งานประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้านหนึ่งเดียวในโลก

วันที่ 18 พ.ค. 2562 เวลา 19:00 น.
ชมภาพอลังการ!งานประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้านหนึ่งเดียวในโลก
กาฬสินธุ์-ชมภาพอลังการงานประเพณีวัฒนธรรมผู้ไท บุญบั้งไฟตะไลล้านหนึ่งเดียวในโลกประจำปี 2562

เทศบาลตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีเปิดประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบุญบั้งไฟตะไลล้าน ประจำปี 2562 (ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดการพนัน) มีประกวดขบวนแห่บั้งไฟ โดยเคลื่อนขบวนแห่บั้งไฟและวิถีวัฒนธรรมผู้ไททั้ง 7 ขบวนไปตามถนนสมเด็จ - มุกดาหาร เลี้ยวซ้ายออกถนนสมานมิตรจุมจัง ณ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์