ขอนแก่นคึก!นักวิ่ง กว่า 2,000 คน ร่วม"เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ลดละอบายมุข"

  • วันที่ 18 พ.ค. 2562 เวลา 08:55 น.

ขอนแก่นคึก!นักวิ่ง กว่า 2,000 คน ร่วม"เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ลดละอบายมุข"

นักวิ่ง กว่า 2,000 คน ร่วมกิจกรรม"เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ลดละอบายมุข" ที่จ.ขอนแก่น พร้อมร่วมประกอบพิธีสงฆ์ และทำบุญตักบาตรขบวนรถพระพุทธ เนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 18 พ.ค.2562 ที่วัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวง ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวง .ในฐานะประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น ในฐานะประธานฝ่ายฆารวาส ร่วมกันปล่อยขบวนนักวิ่ง ในกิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิวิสาขะ พุทธบูชาลดละอบายมุข ครั้งที่ 10 ในรุ่น 10.5 กม. และ 5 กม. โดยมีนักวิ่งและพุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมกิจกรรมดังกล่าวรวมกว่า 2,000 คน โดยในช่วงของการปล่อยขบวนนักวิ่งนั้น นักวิ่งทุกคนได้พร้อมใจกันพนมมือเหนือศีรษะเพื่อแสดงถึงการเป็นพุทธมามกะ พร้อมรับการปะพรมน้ำพระพุทธมนต์จากพระเถรานุเถระในจุดปล่อยตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับนักวิ่งทุกคนเนื่องในวันวิสาขบูชาอีกด้วย

ซึ่งภายหลังจากเดิน-วิ่ง สมาธิ เสร็จ ที่บริเวณด้านหน้าวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวง พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวง ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ด้วยการประกอบพิธีทางศาสนาภายในพระอุโบสถ จากนั้นพระสงฆ์ได้ออกรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนและนักวิ่งที่มาร่วมกิจกรรมในระยะทางกว่า 2 กม. โดยมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมในการทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งง กันเป็นจำนวนมากเช่นกัน โดยคณะสงฆ์ได้จัดทำขบวนรถพระพุทธนำหน้าขบวนพระภิกษุสงฆ์ เพื่อให้ทุกคนนั้นได้ร่วมทำบุญตักบาตรในพระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ์ ควบคู่ไปกับการแสดงกลองยาวและการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสานพื้นบ้าน สร้างความสนุกสนานและสื่อถึงวิถีของความเป็นอีสานในกิจกรรมดังกล่าวนี้

พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 กล่าวว่า กิจกรรมเดิน -วิ่ง สมาธิวิสาขะ พุทธบูชา ลดละอบายมุข ครั้งนี้เป็นกิจกรรมในวันวิสาขบูชาที่ทุกหน่วยงานในพื้นที่ได้พร้อมใจกันจัดขึ้นมาเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยได้รับความร่วมมือและความสนใจจากนักวิ่งและพุทธศาสนิกชนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ซึ่งหลังสิ้นสุดการวิ่งแล้วนั้นนักวิ่งทุกคนยังคงเข้าร่วมในกิจกรรมทำบุญตักบาตร รับศีล รับพร รวมทั้งการร่วมกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ทางวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวง ได้กำหนดไว้ตลอดทั้งวัน ซึ่งถือเป็นการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นร่วมกันอย่างบูรณาการได้อย่างลงตัว

"เนื่องในในวันวิสาขบูชาวันนี้นอกจากการประกอบพิธีทางศาสนา และการวิ่งแล้ว ยังคงมีการจัดกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชนด้วยการตรวจสุขภาพ และร่วมรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 7การเชิญชวนให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม ลดละเลิกอบายมุข ทำจิตใจให้เบิกบาน การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจ ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา รวมทั้งการจัดกิจกรรมทำบุญ ตลอดทั้งวันจนไปถึงช่วงของการร่วมเวียนเทียนในช่วงค่ำของวันนี้ โดยรอบสิมอีสานวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวงแห่งนี้ และที่สำคัญคือการร่วมกันรักษาศีล 5 ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และงดการดื่ม หรือการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ในปีนี้อีกด้วย"

ข่าวอื่นๆ