ไม่ทันตั้งตัว!คุณยายวัย83วอนขอที่ดินคืนหลังถูกเปลี่ยนสิทธิ์

  • วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 16:15 น.

ไม่ทันตั้งตัว!คุณยายวัย83วอนขอที่ดินคืนหลังถูกเปลี่ยนสิทธิ์

ตรัง-คุณยายวัย83ชาวอ.กันตังเดือดร้อนขอที่ดินสค.1คืนหลังถูกข้าราชการกรมที่ดินเปลี่ยนสิทธิ์เป็นนส.3ก.จนถูกเพิกถอน

กรณีคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเพิกถอน หรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ในที่ดิน น.ส.3 ก. ของนายทุน จำนวน 11 แปลง เนื้อที่รวมกว่า 608 ไร่ ในพื้นที่หมู่ 5 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง หลังคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดตรัง (กบร.) มีมติเสนอกรมที่ดิน เพิกถอน น.ส.3 ก.ดังกล่าวออกจากสารบบที่ดิน เนื่องจากออกไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะนำหลักฐาน ส.ค.1 ของที่ดินแปลงอื่นมาออกเป็น น.ส.3 ก. ซึ่งมีทั้งบิน และบวม คือ เอาเลขที่ ส.ค.1 ของชาวบ้านซึ่งอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่ง เนื้อที่รวมกันแค่ประมาณ 100 ไร่ ไปออกเป็น น.ส.3 ก.ในหมู่ที่ 5 ต.วังวน เนื้อที่เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 608 ไร่ และบางแปลงยังออก น.ส.3 ทับที่ ส.ค.1 ของชาวบ้านในพื้นที่เดียวกัน โดยที่เจ้าของที่ดินเดิมไม่ทราบเรื่อง จนเรื่องมาแดงภายหลังนั้นเบื้องต้นกรมที่ดิน มีความเห็นว่า จะเพิกถอน น.ส.3 ก.ออกจากสารบบที่ดินก่อน จำนวน 8 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 428 ไร่ ส่วนอีก 3 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 200 ไร่ ยังต้องรอให้กรมที่ดินตั้งกรรมการสอบสวนเพิ่มเติม ทำให้ชาวบ้านเจ้าของ ส.ค.1 เดิม ต่างวิตกกังวลเกรงจะไม่ได้ที่ดินคืน แม้คณะกรรมการสอบสวนรับปากจะเสนอเรื่องเข้าไปเพิ่มให้กรมที่ดิน พิจารณาเพิ่มเติมแล้วก็ตามล่าสุด นายโชติพัฒน์ หวังบริสุทธิ์ พร้อมด้วย นายสุริยา เบ็ญฤทธิ์ ตัวแทนชาวบ้านที่ประสบปัญหา กล่าวว่า จนถึงวันนี้ไม่มีความคืบหน้าใดๆ แม้จะสอบถามไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง และสาขากันตัง หลายครั้งแล้ว ทำให้เดือดร้อนไม่สามารถเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินได้ โดยเฉพาะที่ดินแปลงของ นางหนอ หรือ คุณยายหนอ เบ็ญฤทธิ์ อายุ 83 ปี ซึ่งเดิมมีที่ดินตามหลักฐาน ส.ค.1 เพียง 2 ไร่ ในพื้นที่หมู่ 4 ต.วังวน แต่กลับถูกบินไปออกเป็นน.ส.3 ก.ในพื้นที่หมู่ 5 ต.วังวน เป็น 55 ไร่ 90 ตารางวาทำให้ขณะนี้ไม่สามารถทำประโยชน์อะไรในที่ดินได้เลย ไม่สามารถขอสงเคราะห์สวนยางใหม่ได้ หรือจะทำเรื่องแบ่งให้ลูกๆ ก็ไม่ได้ทั้งที่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากฝีมือของเจ้าหน้าที่รัฐ และเกิดขึ้นกับรัฐด้วย แต่ทำไมหน่วยงานของรัฐจึงไม่ออกมาปกป้องผลประโยชน์ของรัฐ ดังนั้น ชาวบ้านที่เดือดร้อนจึงเตรียมจะยื่นหนังสือถวายฎีกาเพื่อขอความเป็นธรรมต่อไปด้าน คุณยายหนอ หนึ่งชาวบ้านที่ประสบปัญหา ได้ยกมือไหว้อ้อนวอนทั้งน้ำตาคลอเบ้า เพื่อขอให้หน่วยงานของรัฐ และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เร่งเพิกถอน น.ส.3 ก. แล้วคืนที่ดินที่อยู่อาศัย และทำกินมายาวนานถึง 3 รุ่น กลับคืนมารวมทั้งห่วงว่าจะตายก่อนได้ที่ดินคืนห่วงลูกหลานจะถูกไล่ออกจากบ้าน และไม่มีที่อยู่ที่ทำกินอีกต่อไป

ข่าวอื่นๆ