ไล่ออก!ผอ.โรงเรียนให้เด็กอนุบาลกินขนมจีนคลุกนํ้าปลา

วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 14:13 น.
ไล่ออก!ผอ.โรงเรียนให้เด็กอนุบาลกินขนมจีนคลุกนํ้าปลา
สุราษฎร์ธานี-มติกศจ.สุราษฎร์ฯไล่ออกผอ.โรงเรียนทุจริตอาหารกลางวันให้เด็กอนุบาลกินขนมจีนคลุกน้ำปลา

นายชุมพล ศรีสังข์ ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กศจ.) ได้มีมติไล่ออก นายสมเชาว์ สิทธิเชน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าใหม่ หมู่ 17 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี กรณีถูกตรวจสอบการทุจริตอาหารกลางวันให้นักเรียนอนุบาลกินเส้นขนมจีนคลุกน้ำปลา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ซึ่งหลังจากนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะต้องส่งเรื่องกระบวนการสอบวินัยทั้งหมดรายงานไปที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และอาจจะพิจารณาอีกครั้งเพิ่มโทษหรือลดโทษก็ได้อีก ขณะที่นายสมเชาว์ มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อก.ค.ศ.ภายใน30 วัน

ด้านเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบ้านท่าใหม่คนหนึ่ง กล่าวว่า การสอบสวนเรื่องนี้ใช้เวลาเกือบปี แต่ก็พอใจผลการสอบที่ตัดสินที่ไล่ออกผู้อำนวยการโรงเรียน โดยจะรอดูผลการดำเนินคดีอาญาของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งต่อไปจะเป็นบรรทัดฐานในการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐรายอื่น

ทั้งนี้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สอบสวนมูลความผิดทางวินัยนายสมเชาว์ ทั้งหมด 10 เรื่องพบประเด็นวินัยร้ายแรง 5 เรื่อง ประกอบด้วย 1.การทุจริตอาหารกลางวัน 2.การจัดซื้อจัดจ้างระบบไฟฟ้า 3. การขายผลผลิตปาล์มน้ำมันโรงเรียน 4. การจำหน่ายน้ำอัดลมในโรงเรียน และ 5.โครงการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในบริเวณโรงเรียน

ส่วนวินัยไม่ร้ายแรงมี 1 เรื่อง เป็นโครงการก่อสร้างอาคารที่ดำเนินการเปลี่ยนวัสดุบางรายการโดยไม่ชี้แจงข้อได้เปรียบเสียเปรียบ เป็นการดำเนินการผิดระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ อีก 4 เรื่องไม่เข้าข่ายความผิดวินัย ได้แก่ การเลี้ยงปลาดุก , การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ , การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู และการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า.

บทความแนะนำ