ทึ่ง!ควายแสนรู้ฝึกผ่านการฝึกไหว้สวัสดีและไถนา

วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 08:29 น.
ทึ่ง!ควายแสนรู้ฝึกผ่านการฝึกไหว้สวัสดีและไถนา
ชัยภูมิ-ทึ่ง!ควายแสนรู้ฝึกผ่านการฝึกไหว้สวัสดีและไถนาในงานวันอนุรักษ์ควายไทย

ที่จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดงานวันอนุรักษ์ควาย(กระบือ)ไทย ที่โรงเรียน ค.ควายไถนา ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหวซึ่งจุดเด่นของการจัดงานในปีนี้คือ การโชว์ความสามารถของควายไทย ที่ผ่านการฝึกควายสวัสดี ฝึกควายไถนา และการเลี้ยงบุฟเฟ่ต์อาหารให้กับควายก็คือหญ้าอ่อน

สำหรับการจัดงานอนรักษ์ควาย เพื่อให้ชาวนา เกษตรกรในพื้นที่ได้เห็นความสำคัญของควายไทย เพื่อช่วยกันกระตุ้นให้เกษตรกรอนุรักษ์ควายไทยหรือกระบือไทย ที่ต.โสกปลาดุกได้เป็นต้นแบบที่ดีของการเลี้ยงควายไทยได้อย่างยั่งยืนตต่อไป

การเลี้ยงควายภายใต้โครงการของภาครัฐ ที่จังหวัดชัยภูมิแห่งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี58-62 จากเกษตรกร 1,038 ราย กระบือ 6,809 ตัว เพิ่มเป็นเกษตรกร 1,671 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 37.88) และปัจจุบันมีควายเพิ่มขึ้น10,751 ตัว หรือคิดเป็นร้อยละ 36.66

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต