แรงงานชูต้นแบบสถานประกอบกิจการดีเด่นและปลอดภัย

วันที่ 29 เม.ย. 2562 เวลา 17:48 น.
แรงงานชูต้นแบบสถานประกอบกิจการดีเด่นและปลอดภัย
รมว.แรงงานนำคณะตรวจเยี่ยมบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า ชูเป็นต้นแบบสถานประกอบกิจการดีเด่นและปลอดภัย เป็นแบบอย่างที่ดีให้สถานประกอบการอื่นยึดปฎิบัติ

เมื่อวันที่ 29 เม.ย.พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผวจ.ปทุมธานี และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัย (Safey Dojo) และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตโรงงาน Lamp-7 ณ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานขอชื่นชมบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านแรงงาน นับเป็นตัวอย่างที่ดีของสถานประกอบกิจการอื่นๆ ในด้านการจัดสวัสดิการให้แก่แรงงาน ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านความคุ้มครองแรงงาน ด้านการสร้างอาชีพให้กับคนไทย และด้านการสร้างแรงงานสัมพันธ์

ทั้งนี้ ยังรวมถึงแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่เป็นไปตามมาตรฐาน จนได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสถานประกอบกิจการยอดเยี่ยม หรือ Thailand Labour Management Excellence Award 2017 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ และสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในการดูแลพนักงานในท้องถิ่น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขกับการทำงาน

รมว.แรงงาน กล่าวว่า เรื่องความปลอดภัยของแรงงานเป็นเรื่องสำคัญที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หากสถานประกอบกิจการใดมีการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้อง ความปลอดภัยของแรงงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จะถูกประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปกีดกันสินค้า ซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ถือว่า กฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานเป็นอย่างมาก และจะเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่สถานประกอบกิจการอื่นๆ ต่อไป