ศอ.บต.จัดอบรมความรู้ให้ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนใต้ปี62

  • วันที่ 24 เม.ย. 2562 เวลา 15:24 น.

ศอ.บต.จัดอบรมความรู้ให้ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนใต้ปี62

นราธิวาส-ศอ.บต.จัดอบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี62

นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 ของจังหวัดนราธิวาส ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส โดยมีเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และนายอารีย์ ดิเรก ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้เข้าอบรมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมอบรมกว่า 700 คน

ทั้งนี้ การอบรมผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์มีความรู้เกี่ยวกับฮัจญ์ที่ถูกต้อง มีความรู้เกี่ยวกับการเดินทาง วิธีการใช้ชีวิตประจำวันในประเทศซาอุดิอาระเบีย ตลอดจนนำคุณค่าฮัจญ์มาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อสนองนโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล

สำหรับจังหวัดนราธิวาสกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 24-25เมษายน 2562 ใช้หลักสูตรที่ ศอ.บต. ร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรี และกรมการศาสนาได้พัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปี2557 และมีคณะวิทยากรผู้ให้ความรู้ตามหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ และผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ศอ.บต. ได้แจกเอกสารและแผ่นพับต่างๆ ที่เป็นความรู้เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีฮัจญ์ พร้อมมอบกระเป๋าอเนกประสงค์ให้แก่ผู้เข้าอบรมไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์อีกด้วย

ปีนี้ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ผ่านท่าอากาศยานนราธิวาส กำหนดไว้ 5 วัน จะเริ่มบินเที่ยวแรก ในวันที่ 4 กรกฏาคม จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 จำนวน 9 เที่ยวบิน 29 บริษัท มีผู้เดินทางไปประประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 2,601 คน

ข่าวอื่นๆ