มหาดไทยบรรจุ 5 หลักสูตรเข้มเข้าโรงเรียนนายอำเภอ

วันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 15:46 น.
มหาดไทยบรรจุ 5 หลักสูตรเข้มเข้าโรงเรียนนายอำเภอ
อธิบดีกรมการปกครองเปิดอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 77 - 78 ประจำปี 2562 ติวเข้ม 5 หมวดวิชาที่นายอำเภอต้องเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

เมื่อนที่ 22 เม.ย. ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 77 และรุ่นที่ 78 โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผวจ.ปทุมธานี พร้อมนายอำเภอทุกอำเภอ ให้การต้อนรับ และ นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน ณ วิทยาลัยการปกครอง ถนนรังสิต–นครนายก (คลอง 6) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง จากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และข้าราชการจากต่างสังกัดจำนวน 200 คน อบรมถึงวันที่ 21 ก.ย.2562 รวมเวลา 22 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างสมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ ทั้งด้านวิชาการ ด้านร่างกายและจิตใจ ด้วยการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการพัฒนาทัศนคติและแนวคิดให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล การใช้กลยุทธ์และวิทยาการบริหารสมัยใหม่ เพื่อให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง

สำหรับ รูปแบบการเรียนการสอนเน้นกรณีตัวอย่าง การศึกษาวิเคราะห์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมวิชา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยแบ่งเป็น 5 หมวดสำคัญ ได้แก่ การเป็นนายอำเภอในฐานะตัวแทนรัฐบาล, การเป็นนายอำเภอในฐานะผู้บริหารพื้นที่, การเป็นนายอำเภอในฐานะผู้ปกครองท้องที่, การเป็นนายอำเภอที่มีสมรรถนะสูง และการศึกษาดูงาน

จากนั้น ดร.พินิจ ได้มอบพระปทุมธรรมราชขนาดหน้าตัก 9นิ้วครบรอบ 118 ปี ให้วิทยาลัยการปกครอง โดยมี ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้รับมอบ เพื่อที่จะประดิษฐานไว้ที่วิทยาลัยการปกครอง เพื่อเป็นที่สักการะบูชาต่อไป