หนึ่งเดียวในไทยสรงน้ำพระนอนตะแคงซ้ายอายุกว่า2,500ปี

วันที่ 19 เม.ย. 2562 เวลา 18:24 น.
หนึ่งเดียวในไทยสรงน้ำพระนอนตะแคงซ้ายอายุกว่า2,500ปี
กาฬสินธุ์-ชาวบ้านร่วมสรงน้ำพระพุทธไสยาสน์อายุกว่า 2,500 ปีนอนตะแคงซ้ายที่ถือปฏิบัติมานานกว่า50ปีในวันที่19เม.ย.ของทุกปี

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 62 ที่วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) บ้านโสกทราย ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ชาวบ้านได้ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอนวัดภูค่าว ที่ถือเป็นประเพณีสำคัญสืบทอดมากกว่า 50 ปี โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 19 เม.ย. ของทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์

นายนิรันดร์ วอแพง มัคคุเทศก์วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) กล่าวว่า พระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอนภูค่าวนี้ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยทวารวดี อายุมากกว่า 2,500 ปี ขนาดหน้าตักยาว 2 เมตร กว้าง 50 เซนติเมตร ประดิษฐานอยู่ใต้เพิงหินลักษณะคล้ายหน้าผา เป็นภาพสลักนูนต่ำ ไม่มีเกศมาลา มีลักษณะพิเศษสำคัญคือนอนตะแคงซ้าย และพบเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุ เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2491

นอกจากนี้ วัดพุทธนิมิตภูค่าวได้ขึ้นชื่อว่าเป็นศาสนสถานที่มีความสวยงาม ภายในวัดยังมีศาลาสังฆนิมิต มีพระเครื่องประดับตกแต่งจำนวนมาก พระมหาธาตุเจดีย์ ความสูง 80 เมตร ทรงแปดเหลี่ยม ที่เชื่อมโยงเรื่องราวพุทธประวัติอย่างมีนัยยะ ลานพระใหญ่สี่อริยบท และอุโบสถไม้แบบเปิด มีลวดลายแกะสลักเรื่องราวพุทธชาดก และพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยไม้ที่นำมาก่อสร้างอุโบสถนี้มาจากใต้เขื่อนลำปาว ที่มีขนาดใหญ่และเป็นไม้มงคลทั้งสิ้น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมมากกว่า 100,000 คน ต่อปี.