อ.ภูเพียงที่เดียวในน่านไม่พบจุดความร้อน-หมอกควันไฟเพราะเกษตกรเลิกเผา

วันที่ 19 เม.ย. 2562 เวลา 15:50 น.
อ.ภูเพียงที่เดียวในน่านไม่พบจุดความร้อน-หมอกควันไฟเพราะเกษตกรเลิกเผา
น่าน –เกษตรกรและชาวนาอ.ภูเพียงไม่เผาฟางข้าวและเปลือกถั่วเหลืองส่งผลให้ปีนี้ยังไม่พบจุดความร้อนและปัญหาหมอกควันไฟ

นายเสวียน บุญศรี เกษตรอำเภอภูเพียง และ นายปรีดา นันทวาศ นักวิชาการ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอภูเพียง ได้ออกรณรงค์สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรและชาวนาในพื้นที่ร่วมกันจัดการแปลงนาและแปลงเกษตรโดยไม่เผาแต่ได้นำมาสร้างมูลค่าด้วยการนำฟางข้าวและเปลือกถั่วเหลือง มาทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ประโยชน์ในแปลงเกษตร เป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ซึ่งในพื้นที่อำเภอภูเพียง มีนาข้าวและแปลงถั่วเหลือง รวมจำนวน 1,100 ไร่

นายเสกสถิต ทารินทร์ ผู้ใหญ่บ้านหนองเต่า-แช่แห้ง หมู่ที่3 ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง เล่าว่า ที่ผ่านมาชาวนาหลังเก็บเกี่ยวข้าวและถั่วเหลืองแล้ว จะใช้วิธีจุดไฟเผาเพื่อกำจัดเศษฟางข้าวและเปลือกถั่วเหลือง ในการเตรียมพื้นที่เกษตร ทำให้เกิดหมอกควันไฟจำนวนมาก ผืนแปลงนาจะกลายเป็นสีดำ ดินจะแข็งกระด้าง หลังจากที่ทางเกษตรอำเภอภูเพียง ได้รณรงค์และสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการแปลงเกษตร ทำให้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรและชาวนาได้ปรับเปลี่ยนจากการเผาพื้นที่เกษตร เป็นการช่วยกันรวบรวมฟางข้าวและเปลือกถั่วเหลืองนำ เพื่อนำมาทำเป็นกองปุ๋ยหมัก ทำให้เกษตรกรมีปุ๋ยไว้ใช้ในแปลงเกษตร และดินในแปลงนายังมีสภาพที่ดีขึ้น ดินมีความอ่อนนุ่มและมีธาตุอาหารทำให้ได้ผลผลิตข้าวและถั่วเหลืองเพิ่มมากขึ้นด้วย

นอกจากนี้ยังสังเกตได้ว่าดิน จากที่เคยถูกเผาเป็นพื้นดินสีดำ กลับมีต้นหญ้าอ่อนๆขึ้นกลายเป็นพื้นดินสีเขียว ซึ่งเกษตรกรและชาวนาได้นำโคที่เลี้ยงไว้ มากินหญ้าตามแปลงนาได้ด้วย ซึ่งขณะนี้เกษตรกรและชาวนาในอำเภอภูเพียงได้เห็นถึงประโยชน์จากการไม่เผาฟางข้าวและเปลือกถั่วเหลืองแล้ว ส่งผลให้ในปีนี้อำเภอภูเพียง ยังไม่พบจุดความร้อน