สสว.ตั้งศูนย์ความเป็นเลิศยกระดับวิสาหกิจชุมชุมภาคเหนือตอนล่าง

  • วันที่ 19 เม.ย. 2562 เวลา 14:38 น.

สสว.ตั้งศูนย์ความเป็นเลิศยกระดับวิสาหกิจชุมชุมภาคเหนือตอนล่าง

พิษณุโลก-สสว.จับมือม.นเรศวรจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการเกษตรและด้านธุรกิจชุมชนตั้งเป้ายกระดับวิสาหกิจชุมชนภาคเหนือตอนล่าง

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ภาคเหนือ โดยจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศหรือ Excellence Center เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีช่องทางในการพัฒนาและส่งเสริมการขาย ตลอดจนช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขยาดย่อมโดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ400ราย ได้แก่พื้นฐานทางด้านอาชีพและธุรกิจต่างๆและด้านความรู้ทางด้านการบัญชีการเงินการตั้งราคา รวมถึงความรู้ในการทำธุรกิจช่องทางการค้าและส่งเสริมการค้าออนไลน์ไปจนถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างไอเดียและการสร้างอาชีพใหม่ๆ เป็นต้น.

 

ข่าวอื่นๆ