ทหารเกณฑ์ไปประจำการจังหวัดชายแดนใต้ฉี่ม่วงลด70%

  • วันที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 17:26 น.

ทหารเกณฑ์ไปประจำการจังหวัดชายแดนใต้ฉี่ม่วงลด70%

สงขลา-กอ.รมน.ภาค4ส่วนหน้าโชว์ความสำเร็จแก้ปัญหายาเสพติดทหารเกณฑ์ไปประจำการจังหวัดชายแดนใต้ฉี่ม่วงลด70%

พ.อ.ธนาวีร์ สุวรรณรัตน์ รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ที่ผ่านมาเห็นผลได้ชัดเจนคือ ทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในพื้นที่ตรวจพบปัสสวะสีม่วงลดลงถึง ร้อยละ 70เมื่อเทียบกับปีก่อน

การปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของแม่ทัพภาค4 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4จะเน้นการตัดวงจรผู้ค้ายาเสพติดรายย่อย และนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ซึ่งเป็น1ใน3งานนโยบายเร่งด่วน ประกอบด้วย งานควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย งานแก้ไขปัญหายาเสพติด และงานส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ที่เข้มแข็ง.

 

ข่าวอื่นๆ