อยุธยาวอนรัฐปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมรอบจังหวัด

วันที่ 07 พ.ย. 2553 เวลา 18:38 น.
อยุธยาเสนอรัฐแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาว ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมรอบเกาะเมือง-เพิ่มเขื่อนกั้นน้ำสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมยกระดับถนนคันคลองชลประทาน

นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า หลังน้ำลดนอกจากจะต้องเร่งซ่อมแซมบ้านเรือน วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ ถนน และชุมชน รวมถึงฟื้นฟูช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ชาวนาชาวไร่และสวนเกษตรรวมถึงประมง เลี้ยงสัตว์ ซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมากแล้ว เพราะความเสียหายในปี 2553 นี้ จ.พระนครศรีอยุธยาเสียหายไปกว่า 5,300 ล้านบาท

สิ่งที่อยากบอกถึงรัฐบาลว่าหากจะต้องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนในจังหวัด สิ่งที่ต้องการด่วนที่สุดใน 4 ด้าน คือ  1.การปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมถาวรรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาระยะทาง 13 กม. โดยต้องทำให้สูงกว่านี้และต้องแข็งแรงกว่านี้ เพื่อรอมรับน้ำท่วมด้วยเกาะเมืองเป็นแหล่งรวมทุกอย่างของอยุธยาโดยเฉพาะโบราณสถาน 

2.ต้องการเขื่อนกั้นน้ำสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำน้อย โดยเฉพาะในจุดที่สำคัญ ๆ หรือชุมชนขนาดใหญ่ ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ชุมชนและสถานที่สำคัญถูกน้ำท่วม เหมือนเช่นเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในเขตตัวเมือง จ.อ่างทอง ที่ใช้งานได้ดี

3.ต้องการยกระดับถนนคันคลองชลประทานทั้งจังหวัด เพื่อป้องกันพื้นที่ในเขตชลประทาน ซึ่งเป็นที่นาและพื้นที่การเกษตรให้รอดพ้นจากน้ำท่วม  ซึ่งในประเด็นนี้เมื่อบ้านเรือนเสียหายไปแล้ว ก็ไม่อยากให้ไร่นาที่เป็นอาชีพของชาวบ้านเสียหายไปด้วย

4.ในส่วนของพื้นที่ซึ่งระบุเป็นพื้นที่รับน้ำ จะต้องมีการทำข้อตกลงที่ชัดเจนว่า จะรับน้ำเท่าไร จำนวนเท่าไร ปริมาณเท่าใด และจะมีการจ่ายเงินชดเชยอย่างไรที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรทราบและเป็นฐานในข้อมูลว่าการยอมให้พื้นที่รองรับน้ำแล้วจะได้การเชยเชยอย่างไร โดยในหลักการแล้วเกษตรกรที่แบกรับน้ำแทนจะต้องได้รับการชดเชยเท่ากับความเสียหายที่แท้จริง เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ใช้รับน้ำเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ยังยากจน หากต้องแบกรับน้ำและมีหนี้สินมากขึ้น ก็เป็นเรื่อที่น่าสงสารและน่าเห็นใจเป็นอย่างมาก และที่สำคัญเมื่อในหน้าน้ำเหนือหลากมีการผลักดันน้ำเข้าทุ่งได้ ในหน้าร้อนจะต้องจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรให้กับเขาได้เช่นกัน เพื่อเป็นการชดเชย

ว่าที่ ร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า ขอเสนอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการขุดแม่น้ำเจ้าพระยา 2 และ แม่น้ำป่าสัก 2 เพื่อแบ่งเบารับภาระการผลักดันน้ำลงทะเล  และต้องไปดำเนินการปรับปรุงเส้นทางบาสพาสของแม่น้ำเจ้าพระยาในการผลักดันน้ำลงทะเลที่มีอยู่แต่ไม่ได้ใช้  ให้กลับมาใช้ได้ตามปกติ  และต่อไปรัฐบาลจะจ้องสนับสนุนโครงการเมกะโปรเจคใหญ่มาที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อป้องกันน้ำท่วมหรือจัดซ่อมแซมสิ่งที่เสียหาย หรือชดเชยความเสียหายตามจริง ไม่ใช่เพียงนำถุงยังชีพมาแจกจ่ายและบอกว่าได้ช่วยเหลือแล้วเท่านั้น