พ่อเมืองลำพูนนำข้าราชการประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก

วันที่ 08 เม.ย. 2562 เวลา 19:00 น.
พ่อเมืองลำพูนนำข้าราชการประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก
ลำพูน-ผู้ว่าฯลำพูนนำหัวหน้าส่วนราชการประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสมพระเกียรติ ภายในวัดพระธาตุหริภุญชัย

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ.มือง จ.ลำพูน

ทั้งนี้ ผวจ.ลำพูนจุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ พราหมณ์อ่านโองการบูชาฤกษ์ จากนั้น เข้าสู่สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อารธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล ต่อด้วยประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีทำน้ำอภิเษก เจิมเทียนชัย เทียนมงคล และเทียนพุทธาภิเษก ผวจ.ลำพูนถวายเทียนชนวนแด่ประธานสงฆ์ ฤกษ์เวลา 17.10 น. ประธานสงฆ์จุดเทียนชัยและเทียนพุทธาภิเษก พระสงฆ์ 30 รูปเจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัยพร้อมนั่งเจริญจิคภาวนาอธิษฐานจิตและสวดภาณวาร

สำหรับในวันที่ 9 เม.ย.ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จ.ลำพูน จะประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ก่อนจะอัญเชิญน้ำอภิเษกไปยังกระทรวงมหาดไทยต่อไป