ผู้ว่าฯลำพูนอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากยอดดอยขะม้อ ผ่านบันไดบุญ 1,749 ขั้น

วันที่ 06 เม.ย. 2562 เวลา 17:08 น.
ผู้ว่าฯลำพูนอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากยอดดอยขะม้อ ผ่านบันไดบุญ 1,749 ขั้น
ลำพูน-ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บนยอดดอยขะม้อ ดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย เดินลงสู่บริเวณด้านล่างด้วยบันไดบุญ 1,749 ขั้น ไปประกอบพิธีจัดทําน้ำอภิเษกยังวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ

เมื่อวันที่ 6 เม.ย. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของ จ.ลำพูน เพื่อจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ยอดดอยขะม้อ หรือบ่อน้ำทิพย์ วัดดอยขะม้อ ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน โดย ผวจ.ลำพูน ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ และอัญเชิญขันน้ำสาครลงมาจากยอดดอยขะม้อ สู่บริเวณด้านล่างด้วยบันไดบุญ 1,749 ขั้น เพื่อขึ้นรถขบวนอัญเชิญขันน้ำสาคร ไปยังสถานที่ประกอบพิธีจัดทําน้ำอภิเษก ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ.เมือง เพื่อเตรียมประกอบพิธีทําน้ำอภิเษก ในวันที่ 8 เม.ย.

ทั้งนี้ แหล่งน้ำศักสิทธิ์ของจ.ลำพูน คือ บ่อน้ำทิพย์ดอยขะม้อ ตั้งอยู่บนยอดดอยขะม้อ ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 700 เมตร ประชาชนที่จะเดินทางไปสักการะต้องเดินขึ้นบันได 1,749 ขั้น สูงสุดในประเทศไทย และเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เข้าถึงยากที่สุด โดยบ่อน้ำทิพย์เป็นลักษณะบ่อที่เกิดขึ้นกลางแผ่นดินยอดภูเขาสูงชัน เกิดจากธรรมชาติ ปากบ่อกว้างประมาณ 3 เมตร เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียว ลึกลงไปเป็นรูปกรวย ลึก 6 เมตร บริเวณปากบ่อจะมีป้ายปักไว้ว่า “ บริเวณบ่อน้ำทิพย์ห้ามผู้หญิงเข้า ” เพราะเมื่อผู้หญิงเข้าไปแล้วน้ำในบ่อจะแห้งทันที และยังมีการใช้น้ำทิพย์แห่งนี้ในงานพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

สำหรับ น้ำจากบ่อน้ำทิพย์ดอยขะม้อ ถือได้ว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองลำพูน นอกจากน้ำทิพย์จากดอยขะม้อจะใช้ในการสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ในเทศกาลแปดเป็งแล้ว ยังมีการใช้น้ำทิพย์แห่งนี้ในงานราชพิธีสำคัญต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ปี พ.ศ.2453

ต่อมาในปี พ.ศ.2468 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ก็ได้ใช้น้ำทิพย์จากดอยขะม้อในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วย กระทั่งในรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร ทรงสรงน้ำมุรธาภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อปี พ.ศ.2493 และมีการใช้น้ำจากดอยขะม้อในพระราชพิธีต่างๆตามโบราณราชประเพณีตลอดมา