ด่านชายแดนสุไหงโก-ลกคึกแรงงานไทยแห่กลับมาเลือกตั้ง

  • วันที่ 23 มี.ค. 2562 เวลา 20:58 น.

ด่านชายแดนสุไหงโก-ลกคึกแรงงานไทยแห่กลับมาเลือกตั้ง

นราธิวาส-ด่านชายแดนสุไหงโก-ลกคึกแรงงานไทยแห่กลับเข้ามาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง ตม.นราธิวาสเพิ่มช่องให้บริการประทับตราหนังสือเดินทาง

แรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย ทยอยเดินทางกลับมาในราชอาณาจักรผ่านด่านพรมแดนสุไหงโกลกเพื่อมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ณ ภูมิลำเนาที่มีชื่ออยู่ ขณะที่กองกำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาสได้อำนวยความสะดวกโดยเพิ่มช่องให้บริการประทับตราหนังสือเดินทางแก่แรงงานไทยที่กลับเข้ามาใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อให้ทุกคนได้รับความสะดวกอย่างเต็มที่

ข่าวอื่นๆ