สุรินทร์แจกหีบบัตรครบ7เขตพร้อมจัดเลือกตั้ง24มี.ค.62

วันที่ 23 มี.ค. 2562 เวลา 20:03 น.
สุรินทร์แจกหีบบัตรครบ7เขตพร้อมจัดเลือกตั้ง24มี.ค.62
สุรินทร์-เมืองช้างแจกหีบลงคะแนนบัตรเลือกตั้งให้คณะกรรมการประจำหน่วยทั้ง7เขตพร้อมจัดกาบัตร24มี.ค.62

ที่โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์ มีการแจกจ่ายหีบลงคะแนน บัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง สส.โดยมีประธานกรรมการประจำหน่วย คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และชุดรปภ.ประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จ.สุรินทร์ เดินทางมารับตรวจนับความถูกต้อง เพื่อใช้ในการเลือกตั้งวันที่ 24มี.ค.นี้ พบเพียงระบบรายงานผลการดำเนินงานไปยัง กกต.กลาง ล่าช้า แต่ก็ไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานในจัดจ่ายหีบบัตรและอุปกรณ์การจัดการเลือกตั้งไปยังแต่ละหน่วยเลือกตั้งแต่อย่างใด

จ.สุรินทร์แบ่งพื้นที่การเลือกตั้งออกเป็น 7 เขตเลือกตั้ง มีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น จำนวน 2,127 หน่วย ผู้มีสิทธิ์ทั้งสิ้น 1,072,868 คน เขตเลือกตั้งที่ 1 มี 290 หน่วย มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 152,468 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 มี 278 หน่วย มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 154,903คน เขตเลือกตั้งที่ 3 มี 330 หน่วย มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 156,396 คน เขตเลือกตั้งที่ 4 มี 320 หน่วย มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 156,399คน เขตเลือกตั้งที่ 5 มี 326 หน่วยเลือกตั้งมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 156,392 คน เขตเลือกตั้งที่ 6 มี 295 หน่วย มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 149,096 คน และเขตเลือกตั้งที่ 7 มี 288 หน่วย มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 147,214 คน

ทั้ง 7 เขตการเลือกตั้ง ของ จ.สุรินทร์ได้ดำเนินการแจกจ่ายหีบบัตรลงคะแนน บัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จเพื่อให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วย ได้นำไปจัดเตรียม ความพร้อมเพื่อจัดการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ (24 มีนาคม 2562)ทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย