กกต.ตรังคุมเข้มหีบบัตรเลือกตั้งส่งตามเกาะให้เก็บไว้ที่ปลอดภัย

วันที่ 23 มี.ค. 2562 เวลา 18:02 น.
กกต.ตรังคุมเข้มหีบบัตรเลือกตั้งส่งตามเกาะให้เก็บไว้ที่ปลอดภัย
ตรัง-เจ้าหน้าที่คุมเข้มหีบบัตรเลือกตั้งโดยเฉพาะที่ถูกลำเลียงไปตามเกาะต่างๆเพราะการเดินทางคอนข้างไกลทั้งทางรถและเรือ

เจ้าหน้าที่กกต.และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งต่างๆ ในจ.ตรังเน้นดูแลความปลอดภัยของหีบบัตรเลือกตั้ง รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งถูกลำเลียงจากไปยัง 884 หน่วยเลือกตั้ง โดยเฉพาะพื้นที่ตามเกาะต่างๆ เช่น เกาะลิบง เกาะมุกด์ อ.กันตัง และเกาะสุกร อ.ปะเหลียน ซึ่งมีการเดินทางไปค่อนข้างไกล ทั้งทางรถ และทางเรือจึงต้องเน้นย้ำให้เก็บหีบบัตรเลือกตั้งไว้ในสถานที่ปลอดภัย พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด จนกว่าจะถึงเวลาเปิดหีบบัตรเลือกตั้งเวลา 08.00 น. ของวันที่ 24 มีนาคม 2562

ที่สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรังที่โรงยิมเนเซี่ยม 1 และโรงยิมเนเซียม 2เจ้าหน้าที่ประจำเลือกหน่วยเลือกตั้งในเขต 1 เดินทางไปรับหีบบัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย อ.เมืองตรัง 200 หน่วยเลือกตั้ง, อ.นาโยง 58 หน่วยเลือกตั้ง และอ.ย่านตาขาว 19 หน่วย รวม 277 หน่วยเลือกตั้ง ขณะที่เขต 2 ซึ่งรับหีบบัตรเลือกตั้งที่ที่ว่าการ อ.ห้วยยอด 322 หน่วยเลือกตั้ง และเขต 3 ซึ่งรับหีบบัตรเลือกตั้งที่ศาลาประชาคม อ.กันตัง 285 หน่วยเลือกตั้ง ก็มีความคึกคักเช่นเดียวกัน