แพร่พร้อมเลือกตั้งสส.คาดไม่เกิน3ชั่วโมงหลังปิดหีบทราบผลคะแนน

วันที่ 23 มี.ค. 2562 เวลา 14:33 น.
แพร่พร้อมเลือกตั้งสส.คาดไม่เกิน3ชั่วโมงหลังปิดหีบทราบผลคะแนน
แพร่-ผู้ว่าฯแพร่ตรวจสอบความเรียบร้อยส่งมอบอุปกรณ์การเลือกตั้งสส.คาดไม่เกิน3ชม.หลังปิดหีบลงคะแนนจะทราบผลอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ตรวจความเรียบร้อยการส่งหีบลงคะแนน บัตรเลือกตั้ง พร้อมอุปกรณ์ในการเลือกแก่กรรมการหน่วยเลือกตั้งทั้ง 2 เขต รวม 749 หน่วย ซึ่งมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 372,661 คน ที่ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 80 ขึ้นไป และจำนวนบัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2 พร้อมเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งของจังหวัดแพร่ ได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า หลังจากการปิดหีบแล้วคะแนนจะถูกนับที่หน่วยเลือกตั้ง คาดว่าใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงก็รู้คะแนนอย่างไม่เป็นทางการแล้ว จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะนำหีบเลือกตั้งมารวบรวมคาดว่าไม่น่าจะเกิน 3 ชั่วโมงน่าจะได้คะแนนอย่างเป็นทางการทั้งหมดของจังหวัดแพร่