เขื่อนอุบลรัตน์วิกฤต!เหลือปริมาณน้ำใช้ร้อยละ5

วันที่ 27 ก.พ. 2562 เวลา 13:30 น.
เขื่อนอุบลรัตน์วิกฤต!เหลือปริมาณน้ำใช้ร้อยละ5
ขอนแก่น-ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์เหลือใช้เพียงร้อยละ5องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์คาด3เดือนต่อจากนี้หากไม่มีฝนตก ประชาชนประสบภัยพิบัติแล้ง

เมื่อวันที่ 27ก.พ.62 นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เดินทางไปที่  ที่โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลังพบว่ามีปริมาณน้ำสามารถใช้งานได้จริงเพียง 110.70 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของปริมาณน้ำในเขื่อน  และเพื่อรับทราบแผนการดำเนินงานของจังหวัดว่าก่อนฤดูฝนที่จะเข้ามาในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้มีมาตรการอย่างไรเพื่อให้มีน้ำที่เพียงพอต่อการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกร

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การกักเก็บน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ในช่วงปลายปี 2561อยู่ในภาวะที่ค่อนข้างน้อยขณะนั้นหากไม่มีการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิด ในช่วงฤดูแล้งอาจเกิดปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ทั้งด้านอุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยเมื่อวันที่ 21 ก.พ.2562ระดับน้ำได้ลดลงเหลือเพียง 123 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ของปริมาณการกักเก็บน้ำที่ใช้การได้ ซึ่งถึงแม้ว่าปริมาณน้ำจะสูงกว่าในปี 2559 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

"จังหวัดจึงได้บริหารจัดการน้ำโดยลดปริมาณการปล่อยน้ำเข้าสู่ระบบ ประมาณ 500,000 - 800,000   ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่หากไม่มีฝนที่จะเข้ามาเติมน้ำเข้าเขื่อนภายใน 3 เดือนจากนี้ก็อาจจะเกิดภาวะวิกฤตเช่นเดียวกันกับปี 2559"ผวจ.ขอนแก่น กล่าว