เซ็กซ์ต้องรอบคอบรักรับผิดชอบหมอแนะสวมถุงยางอนามัย

วันที่ 13 ก.พ. 2562 เวลา 11:57 น.
เซ็กซ์ต้องรอบคอบรักรับผิดชอบหมอแนะสวมถุงยางอนามัย
สงขลา-วันแห่งความรัก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และแจกถุงยางอนามัยในมหาวิทยาลัยสงขลา

ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา  เปิดเผยว่า เนื่องในวันวาเลนไทน์ปีนี้ สคร.12 สงขลาหน่วยกามโรค และโรคเอดส์ที่ 12.1 หาดใหญ่   ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  และการติดเชื้อเอชไอวี  พร้อมทั้งแจกถุงยางอนามัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนป้ายไวนิลวันรณรงค์เนื่องในวันวาเลนไทน์ ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อเอชไอวี แก่สำนักงานสาธารณสุข และโรงพยาบาลในพื้นที่เขต 12 และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  และเอดส์สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่  สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

ทั้งนี้ ข้อมูลสำนักโรคเอดส์  วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ระบุสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการติดเชื้อเอชไอวี  ในช่วงปีงบประมาณ 2556 – 2560  พบว่าอัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพิ่มขึ้นจาก 19 ต่อแสนประชากร เป็น 28.9  ต่อแสนประชากร โดยโรคหนองใน เป็นโรคที่มีอัตราป่วยสูงสุด เพิ่มขึ้นจาก 10.5  ต่อแสนประชากร เป็น 15.8  ต่อแสนประชากร กลุ่มประชากรที่พบอัตราป่วยของโรคหนองในมากที่สุดในปีงบประมาณ 2560  ได้แก่ช่วงอายุ 15 – 24 ปี คือ 66.6 ต่อแสนประชากร และยังพบว่าในกลุ่มนี้มีอัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 โรคหลัก  (โรคหนองใน หนองในเทียม ซิฟิลิส แผลริมอ่อน และกามโรคต่อมน้ำเหลือง)  สูงเช่นกัน คือ 99.6 ต่อแสนประชากร

สำหรับการติดเชื้อเอชไอวีพบว่า ช่วงอายุ 15–19 ปี และ 20 – 24 ปี มีแนวโน้มสูงขึ้น ร้อยละ 2.3 และ 3.5 ตามลำดับ และผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีโอกาสติดเชื้อเอชไอวี ได้ง่ายกว่าคนทั่วไป 5– 9 เท่าซึ่งการใช้ถุงยางอนามัย ปลอดภัย ชี้ให้ประชาชนมีเจตคติที่ว่า ถุงยางอนามัย เป็นอุปกรณ์สุขอนามัยที่ใช้ในการดำเนินชีวิตปกติ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางเพศ และสามารถป้องกันปัญหาสุขภาพได้หลายด้านพร้อม ๆ กัน.

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต