บูรณะกลีบบัวทองคำแล้วเสร็จเมืองคอนเตรียมจัดสมโภชพระบรมธาตุ

  • วันที่ 12 ก.พ. 2562 เวลา 13:13 น.

บูรณะกลีบบัวทองคำแล้วเสร็จเมืองคอนเตรียมจัดสมโภชพระบรมธาตุ

นครศรีธรรมราช-เมืองคอนเตรียมประกอบพิธีสมโภชพระบรมธาตุ13-19ก.พ.62 หลังบูรณปฏิสังขรณ์กลีบบัวทองคำแล้วเสร็จสมบูรณ์ ในงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562

จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมประกอบพิธีสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 13-19ก.พ.62 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจากได้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์กลีบบัวทองคำแล้วเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 26 ก.ย.61 กอปรกับจะมีการจัดงานบุญประเพณีงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 การทำบุญให้ทานไฟและการสวดมนต์ข้ามปี

 

 

ข่าวอื่นๆ