ราชบุรีอ่วม!ฝุ่นPM2.5พุ่ง ผู้ว่าฯทำหนังสือขอฝนหลวง - ห้ามประชาชนงดเผา

วันที่ 26 ม.ค. 2562 เวลา 18:21 น.
ราชบุรีอ่วม!ฝุ่นPM2.5พุ่ง ผู้ว่าฯทำหนังสือขอฝนหลวง - ห้ามประชาชนงดเผา
ผู้ว่าฯ ราชบุรี มีหนังสือด่วน แจ้งทุกหน่วยงาน ขอให้ประชาชนงดการเผาทุกชนิด หลังค่าฝุ่นPM2.5 พุ่ง เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมขอฝนหลวงแล้ว

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.  นายชยาวุธ  จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้มีหนังสือด่วนที่สุด จากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 26 ม.ค. เรื่อง ห้ามเผาไร่ นา ขยะ ฯลฯ โดยเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ตามที่จังหวัดราชบุรีได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและอาจขยายเป็นวงกว้าง เพื่อให้คุณภาพอากาศในบรรยากาศจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามประกาศกองอำนวยการฯ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่งด การเผาทุกชนิดในพื้นที่รับผิดชอบ  ขอให้ประชาชน งดการกระทำใดๆอันเป็นเหตุให้เกิด กลิ่น แสง รังสี ความร้อน สิ่งมีพิษ ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หากมีการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดี ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท   โดยให้เปลี่ยนวิธีการกำจัดวัชพืช และผลผลิตทางการเกษตรเป็นการทำปุ๋ยหมัก หรือใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการเร่งการย่อยสลาย ห้ามเผา ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติโดยเด็ดขาด การห้ามเผาทุกกรณีถ้าเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้ป่า ถือเป็นการกระทำผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ จะมีการสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง และอาญาโดยเฉียบขาด มีโทษปรับสูงสุด 150,000 บาท  จำคุกสูงสุด 15 ปี

นอกจากนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้ทำหนังสือขอฝนหลวงแล้ว ซึ่งทางฝนหลวงได้แจ้งมาว่า  จะติดตามสภาพอากาศ หากมีความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ก็จะสามารถปฏิบัติทำฝนหลวงแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ราชบุรีให้ลดลง

ส่วนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้นำรถบรรทุกฉีดน้ำล้างถนนที่มีฝุ่นดินจับ และพ่นฉีดละอองน้ำสู่อากาศ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศทั้งวันเสาร์และอาทิตย์บริเวณถนนในเขตชุมชนเมือง โดยเฉพาะในช่วงเช้าถึงเที่ยงที่มีคุณภาพอากาศเลวร้ายกว่าช่วงบ่าย เพื่อช่วยลดผลกระทบค่าฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น  ทั้งนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรีได้รายงานตรวจวัดคุณภาพอากาศช่วงเวลา 11.00 น.อยู่ในเกณฑ์สีแดง  วัดได้ 98 ไมโครกรัม มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สภาพบรรยากาศพื้นที่ราชบุรีถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นละอองเต็มพื้นที่แล้ว  ประชาชนที่จะออกจากบ้านควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

บทความแนะนำ